Regjeringen utsetter avklaring om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige

– Jeg ville gjerne gått gjennom en hormonkur og hjulpet en annen kvinne til å bli mamma. Jeg forstår ikke hvorfor Norge fremdeles skal være bakpå.

 Stine Sundfær har selv gått gjennom en lang prosess, og hun og samboer Robert er foreldre til lille Ida. Hun synes Norge er bakpå som ikke vil tillate henne å hjelpe andre barnløse med egg.

Stine Sundfær (32) har selv hatt problemer med å bli gravid. Men nå som hun er ferdig med egen prosess og har fått en datter, vil hun gjerne hjelpe andre å bli gravide.

Hun er skuffet over at den ferske stortingsmeldingen om bioteknologi ikke lar henne gjøre det.

Regjeringen la frem meldingen fredag ettermiddag. Der utsettes avgjørelsen både om eggdonasjon og om enslige skal få rett til assistert befruktning.

Meldingen kommer med klare anbefalinger på en rekke områder:

  • Forbudet mot surrogati videreføres.
  • Foreldre som får barn med surrogati skal ikke straffes.
  • Ikke-anonym sæddonasjon opprettholdes.
  • Barn ned til 15 år skal få vite at de er blitt til ved sæddonasjon.
  • Kvinner som av medisinske årsaker blir infertile i ung alder, har rett til å lagre egg, det gjelder for eksempel kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen.
  • Personer som skal gjennomgå kjønnsbekreftende behandling skal også fortsatt kunne lagre sæd for senere bruk til assistert befruktning.
  • Videre foreslås det en mer fleksibel regulering av lagringstid for befruktede egg og tydeligere regulering av bruk av lagrede befruktede egg.

Men Regjeringen velger å ikke ta stilling til de spørsmålene som mange er opptatt av: eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

– Dette er vanskelige etiske problemstillinger hvor Regjeringen ikke har falt ned på en endelig konklusjon, sier Bent Høie.

Spørsmålet om bioteknologi havner nå i Stortinget. Bent Høie vil opprettholde forbud mot surrogati, og pålegge foreldre å fortelle barn at de er kommet til verden med sæddonor når barnet er 15 år.

Han innrømmer at dette er en kinkig sak for Regjeringen.

– Det er uenighet mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Det er tunge argumenter på begge sider, og derfor vil vi ta denne debatten i Stortinget.

Stine og Robert Sundfær ble foreldre til lille Ida for 11 måneder siden. Den lille tulla er familiens midtpunkt og har akkurat begynt å reise seg opp langs bord og stoler.

Danske kvinner får 7000 kroner for å donere egg

Stine Sundfær har vanskeligheter med å forstå hvorfor det ikke blir tillatt med eggdonasjon.

Dette er i dag tillatt blant annet i både Sverige og Danmark. I Danmark er kompensasjonen til eggdonorer nylig hevet fra 2400 til 7000 kroner, nettopp for å få flere donorer.

– Det er dumt at Norge henger så langt etter at kvinner må dra til utlandet for å få hjelp. De har det beintøft, og det er veldig sårt. Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er lov å ønske så sterkt. Og når muligheten finnes, er det dumt at det skal være vanskelig. Det vil være frivillig for donorene.

Det tok mange år før Stine og Robert Sundfær ble til tre og lille Ida ble født. Stine går gjerne gjennom en prosess og fryser ned egg til andre kvinner. Det er ikke lov i Norge, men i de andre landene i Norden.

Veien til å bli foreldre var lang for det unge paret. Stine Sundfær hadde operert vekk begge egglederne fordi hun har sykdommen endometriose.

Derfor var IVF den eneste løsningen. Det er en metode der det tas ut eggceller som hver tilsettes noen tusen sædceller. De finner selv finne veien inn i egget.

Befruktningen skjer derfor på samme måte som ved en naturlig befruktning i kvinnens eggleder.

Ida ble lenge kalt Pippi! Både av foreldrene og legene ved Spiren Fertilitetsklinikk som hjalp til.

Stine og Robert Sundfær gjennomgikk fire slike behandlinger på et offentlig sykehus uten resultat. Etter en pause kontaktet de Spiren Fertilitetsklinikk, en privatklinikk i Trondheim.

For to år siden gjennomgikk Stine Sundfær en hormonbehandling, og det ble tatt ut syv egg. To av disse ble befruktet. Ett egg ble satt inn, og ett ligger nå på frys til bruk ved en eventuell senere anledning.

Det befruktede egget ble til lille Ida. Paret har ikke tatt stilling til om de orker å gå gjennom prosessen en gang til, men Stine er sikker på at hun om mulig vil hjelpe andre kvinner som har problemer med å bli gravide fordi de mangler egg eller ikke har god nok kvalitet på eggene.

– Jeg kunne gjerne gått inn i en prosess med hormonstimulering og donert egg til andre par. Jeg kunne ikke gitt fra meg et befruktet egg, heller ikke overskuddsegg fra behandlingen for å gjøre meg gravid. Men hvis jeg kan hjelpe andre med å få barn, gjør jeg gjerne det, sier hun.

Helsedirektoratet sier ja til eggdonasjon

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, mener eggdonasjon er medisinsk forsvarlig, men etisk og kulturelt vanskelig. Helsedirektoratet konkluderer likevel med at Norge bør vurdere å tilby eggdonasjon fordi det er trygt både for donor og mottager.