– Sykehusene i Norden bør samarbeide om kliniske studier

17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor. – Et samarbeid med Norden vil gi større muligheter for norske pasienter, sier Aamdal.

Medisinprofessor Steinar Aamdal mener det er behov for et system for utveksling av pasienter i Norden.

Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener norske kreftpasienter ville fått utbytte av et samarbeid på tvers av Norden.

– Norske sykehus bør samarbeide med sykehus i Norden om kliniske studier, slik at flere pasienter kan få være med i utprøvende behandling. Vi har så mye til felles i Norden, både når det gjelder behandlingsfilosofi og kultur, sier Aamdal.

Aamdal sier at Norden som helhet vil være et mer attraktivt område for kliniske studier enn hvert enkelt land for seg.

– Vi er bare litt over fem millioner innbyggere i Norge, men i hele Norden er vi 27 millioner. Et samarbeid med Norden vil gi større muligheter for norske pasienter, sier Aamdal, sier Aamdal.

Trenger et system for utveksling

Han forteller at Norge, Danmark, Sverige og Finland så vidt har startet et samarbeid kalt Nordic Nect, for utprøvende behandling, men at det har vært komplisert å flytte pasienter mellom landene.

– Vi har noen ganger sendt pasienter under radaren til andre land, andre ganger har vi klart å få til et samarbeid, men det har tatt lang tid. Vi trenger et system for utveksling av pasienter, sier Aamdal.

Antall kliniske studier har gått ned

Kristin Ørmen Johnsen mener også et samarbeid på tvers av Norden er en god idé, men at helseforetakene må prioritere dette høyere.

– Vi må ha et system for dette, og da må vi som politikere få tilbakemelding om hvilke virkemidler som er nødvendig for et slikt samarbeid, sier Ørmen Johnsen.

Kristin Ørmen Johnsen (H) i Helse- og omsorgskommitéen sier det er et klart oppdrag fra politikerne til helseforetakene at antall kliniske studier skal økes.

Likevel har antall pasienter som får være med i kliniske studier gått kraftig ned siden 2004. 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor, viser tall fra Legemiddelindustrien.

Ørmen Johnsen mener helseforetakene ikke prioriterer forskning og utvikling godt nok.

– Helseforetakene har fått sterke styringssignaler fra politisk ledelse, det er blant annet nedfelt i oppdragsdokumentene. Men jeg får tilbakemeldinger fra legemiddelfirmaer som må velge bort Norge, fordi sykehusene sier de ikke kan prioritere studiene, sier Ørmen Johnsen.

Dermed går norske kreftpasienter glipp av en mulighet til å teste ut nye typer medisiner, og Norge går glipp av en mulighet til å bygge opp et større forskningsmiljø på dette området.

For alvorlig syke kreftpasienter kan et siste håp være å bli med i en klinisk studie som utvikler nye medisiner eller behandlingsmetoder.

70 prosent av stillingene eksternt finansiert

Steinar Aamdal er enig med Ørmen Johnsen i at helseforetakene har fått klare signaler om å satse på mer klinisk forskning.

– Likevel har vi som holder på med kliniske studier ikke sett noe til ekstra ressurser eller midler. Vi har en egen enhet for utprøvende behandling på Radiumhospitalet med egne leger, studiesykepleiere og prosjektkoordinatorer. Over 70 prosent av stillingene er eksternt finansiert, forteller Aamdal.

– Danmark har virkelig investert

Årsakene til at færre norske pasienter får være med i kliniske studier er flere, men Steinar Aamdal, medisinprofessor ved Radiumhospitalet, mener det er helt urimelig at vi ligger på bunn i Norden i antall pasienter som får være med i kliniske studier.

– Danmark har ikke mange flere innbyggere enn oss, men de har likevel mange flere kliniske studier. Danmark har satset på utprøvende behandling i mange år og virkelig investert i dette, også på politisk hold, sier Aamdal.

– Lite handling fra politisk hold

Han mener det er mange løfter og gode hensikter fra norske politikere og myndigheter, men lite handling.

– I Danmark arrangerer utenriksdepartementet møter med legemiddelfirmaer i USA, for å få flere legemiddelselskaper til Danmark. De ser på det som næringsutvikling. I Norge er det mange ord, men lite virkelig handling, sier Aamdal, som mener sykehusene også trenger langt mer ressurser i form av stillinger for at de skal kunne prioritere kliniske studier.

– Øremerkede midler er lite populært, men kanskje er det det som faktisk må til, sier Aamdal.