Norge

Foreldre i ny rettsrunde etter grov vold mot spedbarn

Han fikk en tingrettsdom på åtte års fengsel for angivelig å ha påført sin fire uker gamle datter alvorlige skader. Tirsdag møter han i lagmannsretten.

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

31-åringen ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale drøyt 10 millioner kroner i erstatning for å ha påført sin fire uker gamle datter livsvarige skader. Han ble også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning.

Barnets 25 år gamle mor ble dømt til fengsel i ti måneder, hvorav fire måneder betinget, for å ha unnlatt å gi datteren øyeblikkelig hjelp. Hun ble dømt til å betale datteren en erstatning på 1 million kroner, samt 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

  • Les saken helsesøsteren som stiller de vanskelige spørsmålene: Hun oppdaget blåmerker på seks uker gamle Jakob. Så gjorde hun det få andre helsesøstre gjør.

Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett, og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene. Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag og vil pågå fram til fredag 23. juni.

– Alt skal vurderes på nytt, både straff, skyld og sivile krav, sier mannens forsvarer, advokat Nadia Christina Hall, til NTB.

Massive skader

Foreldrene tok med seg den alvorlig skadde datteren sin til legevakta 6. januar i fjor. Moren forklarte da at hun hadde skadet babyen da hun traff jenta i hodet med albuen da hun snudde seg i senga.

Datterens skader var massive og ble betegnet som livstruende. Sykehuset mente at foreldrenes forklaring ikke var forenlig med det massive skadebildet og varslet politiet og barnevernet. Begge foreldrene ble da pågrepet på sykehuset.

I et nytt avhør med politiet endret kvinnen forklaring og fortalte at det var mannen som hadde skadet datteren. Da mannen ble kjent med dette, endret også han forklaring, og sa han hadde truffet datteren i hodet med albuen mens de to lå og sov.

Etter hvert har også begge foreldrene endret forklaring til at skadene ikke skjedde samme dag som de oppsøkte legevakta, men dagen før.

«Shaken baby»- syndromet

Den lille jentas skader var så alvorlige at legene vurderte det som svært sannsynlig at hun ikke ville overleve. Undersøkelsene viste at hun var påført kragebeinsbrudd, kraniebrudd og store, varige hjerneskader. Ifølge tiltalen vil hun trolig være totalt pleietrengende resten av livet.

En rettsoppnevnt sakkyndig forklarte at barnet har hodeskader som er karakteristisk ved såkalt «Shaken baby syndrome», altså at barn blir utsatt for kraftig filleristing. Retten mener skadene på jenta ikke lar seg forklare med et treff via albuen.

Faren har benektet å ha ristet babyen, noe Oslo tingrett ikke festet lit til. Tingretten mente det er bevist utover enhver rimelig tvil at faren utsatte babyen for kraftig filleristing og/eller flere slag mot hoderegionen. Retten mener imidlertid at mannen ikke hadde et bevisst ønske om å påføre datteren betydelig skade.

Frykt for vold

Ifølge dommen fra Oslo tingrett var ikke jentas mor til stede da skaden oppsto. 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav.

Hun har forklart at det ikke var hun som mor som kunne ta avgjørelsen om å dra til lege fordi det i den somaliske kulturen er mannen som bestemmer. Hun har også forklart at hun var redd for å bli slått dersom hun ikke gjorde som mannen sa fordi det hadde skjedd tidligere.

Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken.