Russland gir etter for Norges krav om atomkraftverk

Russland lover nå at det ikke skal være atombrensel om bord når atomkraftverket Akademik Lomonosov transporteres langs norskekysten. Det skal heller ikke slepes, men fraktes med skip.

Utenriksminister Børge Brende (H) har tidligere vært i møter med det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom, som står bak slepet av atomkraftverket Akademik Lomonosov.

Russerne har nå lagt frem helt nye planer for frakten av det flytende atomkraftverket langs norskekysten sommeren 2018. Norge bør være fornøyd, mener Utenriksdepartementet (UD).

– Dette er i tråd med anmodningene fra norske myndigheter om sikker frakt, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Aftenposten.

Selskapet Rosatom, som eier atomkraftverket, har bekreftet at atomkraftverket vil bli fraktet uten kjernebrensel om bord fra St. Petersburg til Murmansk langs norskekysten, etter planen neste år.

Dette er kravene fra Norge som nå er innfridd:

  • Atomkraftverket skal fraktes med tungløftefartøy, ikke slepes.
  • Atomkraftverket skal ikke ha brensel om bord under transporten.
  • Atombrenselet og kraftverket fraktes til Murmansk hver for seg på ulike tidspunkt.

Norge var kritiske

Planene for transporteringen av kraftverket har tidligere blitt sterkt kritisert av norske myndigheter.

– Det er alvorlige spørsmål knyttet til slepet som er ubesvarte, og vi forutsetter at Russland ikke igangsetter noe før de er besvart, sa utenriksministeren til Aftenposten i begynnelsen av juni.

Norge anbefalte transportmåter, som et tungløftefartøy, som blant annet brukes for å frakte oljeplattformer.

Tirsdag i forrige uke møtte Brende og Statens strålvern representanter for Rosatom og russiske myndigheter i Moskva. I flere dager ønsket UD ikke å kommentere utfallet av møtet, men nå foreligger altså en konklusjon departementet er fornøyd med.

Vil legge konflikten død

– Tankingen av reaktorbrensel og oppstarten av reaktorene vil skje i Murmansk, etter at kraftverket er blitt levert uten brensel, sier direktør Aleksej Likhatsjev i det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom, som står bak slepet, til The Barents Observer.

Likhatsjev sier Rosatom ønsker å følge sine prinsipper om å være en god nabo og legge konflikten død.

  • Les også:
Les også

Dette atomkraftverket skal fraktes langs norskekysten. Tirsdag var det brann der.

Akademik Lomonosov har vært under bygging siden 2008.

Ingen risiko igjen

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern deltok på møtet tirsdag.

– Det blir nå en trygg og sikker transport av et kjernekraftverk som ikke har nukleært materiale om bord, sier han.

– Er det noen flere risikoelementer igjen?

– Ikke i forbindelse med atomsikkerhet, nei. Det er ikke noe nukleært materiale om bord, og ved en ulykke kan det ikke bli noe utslipp av radioaktive stoffer, så vi er egentlig ute av dette nå. Nå er alt løst, sier han.

Det internasjonale atomenergibyrået skal ifølge Strand nå se på mulighetene for å tette regelverkshullet, så det blir etablert internasjonale retningslinjer på dette området også. I tillegg har han og den norske ambassadøren i Russland blitt invitert om bord for å se på kraftverket før det skal fraktes.

Greenpeace demonstrerte mot det flytende atomkraftverket utenfor St. Petersburg i vår.