Etter seks års ID-krangel – og 50 måneder internert – er George tvangssendt ut av Norge

George Benadi satt 50 måneder innelåst før politiet fikk avklart hans identitet. Ingen har sittet lenger internert i Norge enn ham. Nå er den straffedømte asylsøkeren tvangssendt til Nigeria.

Ingen har sittet internert på Trandum lenger enn George Benadi. Nå er 35-åringen sendt til Nigeria.

Mannen som har sittet lengst internert på Trandum noensinne, George Benadi, er sendt ut av landet. Det får Aftenposten opplyst av Politiets utlendingsenhet.

26. juni ble 15 nigerianske statsborgere uttransportert i en Frontex-charter til Lagos i Nigeria.

En av dem var Benadi, som politiet og norske myndigheter har forsøkt å sende ut av landet siden 2009.

Les også

ÅRELANG ID-KRANGEL: George sier han er fra Libya. Politiet mener han er fra Nigeria.

Sammenhengende siden 3. juni 2015

Usikkerhet om statsborgerskap og identitet har ført til at han siden 2011 har sittet internert på Trandum tilsammen 50 måneder fordelt på tre perioder. Den siste perioden satt Benadi fengslet på Trandum sammenhengende i 754 dager.

Han har hele tiden hevdet å være fra Libya, men med foreldre av nigeriansk opprinnelse. Han skulle opprinnelig sendes tilbake til Italia der han først søkte asyl, men forsvant fra mottaket før uttransport i 2010.

Siden har Bendi fått asylavslag, oppholdt seg ulovlig i landet, blitt straffedømt for heleri og internert.

George Benadi ble fremstilt for fengsling hver måned. Det ble gjort i Oslo tingrett med Benadi og tolk på videolink fra Trandum. Bildet er fra 18. januar, da politiet fikk grønt lys til å holde på Benadi på Trandum utlendingsinternat i fire nye uker.

Mislykket delegasjonsbesøk fra Nigeria

Politiets utlendingsenhet (PU) har i gjentatte fengslingsmøter hevdet at en utlevering er nært forestående. Helt siden Benadi i november i fjor ble fremstilt for en nigeriansk delegasjon på Trandum.

– Selv om de konkluderte med at det ikke var noen som helst tvil om at Benadi er nigerianer, var ikke alle nødvendige myndighetspersoner til stede for at en verifisering kunne gjennomføres, og det ble derfor heller ikke utstedt reisedokumenter, opplyser Donna Galway, teamleder ved avdeling for identitetsfastsettelse i PU.

Les også

LES OGSÅ: Utlendingsmyndighetene følger med i sosiale medier: Slik avsløres asyljuks på Facebook, Twitter og Instagram

– Godt samarbeid

Hun opplyser at en ny delegasjon fra Nigeria kom til Norge i mai i år.

George Benadi ville ha fokus på forholdene på Trandum. Ingen har vært der mer enn ham. – Alle som er her, skal sendes ut, så de som jobber her, behandler deg deretter, sier Benadi.

– Da ble både Benadi og flere andre nigerianske borgere verifisert, og det ble utstedt reisedokumenter. Det gjorde at vi kunne gjennomføre charteren 26. juni og viser at vi har et godt samarbeid med nigerianske myndigheter, hevder Galway.

Benadi byttet advokat rett før han ble sendt ut. Det har ikke lykkes Aftenposten få kontakt med hverken Benadi eller hans nye advokat.

Nektet å samarbeide om ID

Alle de 15 returnerte var voksne enslige menn som hadde fått avslag på opphold i Norge.

Flere var straffedømt i Norge, og alle nektet å samarbeide om å avklare sin egen identitet.

– Dette har medført at vi har vært nødt til å jobbe målrettet og lenge med å undersøke og avklare identiteten deres, forklarer avdelingsleder Svein Arne Hansen i PUs avdeling for identitetsfastsettelse.

Les også

LES OGSÅ: Nye tall – laveste antall asylsøkere til Norge siden 90-tallet

Retur med tvang

Når PU har avklart identiteten til en person uten lovlig opphold i Norge, må hjemlandet akseptere vedkommende før uttransport kan gjennomføres.

Det ble brukt tvangsmidler på samtlige av de returnerte, men reisen skal ha gått rolig for seg, opplyser PU.

En observatør fra Frontex deltok på charteren, og kommer til å skrive en rapport om gjennomføringen.

I tillegg til 15 returnerte fra Norge, ble åtte andre returnert fra europeiske samarbeidsland. Flyet gikk fra Oslo Lufthavn via Madrid til Lagos.

Ved slike Frontex-organiserte chartre betales fleste utgifter av Frontex, mens lønn og kostnader til ansatte betales av hvert enkelt deltagerland.