Norge

«Hva med alle påskekyllingene som lages før påske? Skal det settes ned et utvalg for å sikre at det knyttes læring til dette også?»

Høyskolelektor Tarjei Helland mener Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) bommer fullstendig og kommer med «det siste tiårets dummeste skolepolitiske utspill».

– Hvis du har en kornmølle som kan drysse i ti eller tyve timer i juni, så er jeg enig i at det blir dobbelt så mye korn med tyve timer. Men læring fungerer ikke på den måten, sier Tarjei Helland ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

– For det først mener jeg at den «det er så mye bortkastet tid i juni»-debatten er helt feilslått, i hvert fall når skolebyråden presiserer at det også gjelder grunnskolen, sier Helland, som jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Han mener utspillet vitner om total mangel på hvordan læring skjer i skolen.

– Hvis du har en kornmølle som kan drysse i ti eller tyve timer i juni, så er jeg enig i at det blir dobbelt så mye korn med tyve timer. Men læring fungerer ikke på den måten. Det er så mye mer komplisert enn det, sier Helland.

  • Bakgrunn: Vil sikre seg at juni ikke bare blir en «kose- og surremåned med lite struktur».

Desember- og påskeutvalg?

Han sier det er feil at juni preges av «kos og surr», og mener den korrekte historien handler om at man gjør seg ferdig med det siste før ferien, bruker en tid av året, hvor klimaet tillater det, til å dra på ekskursjoner og jobber med å skape viktige, sosiale relasjoner på slutten av et skoleår.

Høyskolelektor Tarjei Helland mener Tone Tellevik Dahl (Ap) bommer fullstendig.

– Når hun i tillegg sier at hun skal sette ned et utvalg for å se på hvordan vi kan bruke tiden i juni bedre, da får hun virkelig prisen for tiårets dummeste skolepolitiske utspill.

Helland mener det er fullstendig uforståelig at skolebyråden hos landets største skoleeier trenger et utvalg for å fortelle rektorer og lærere hvordan de skal skape mest mulig læring i juni.

– Skal det settes ned et desemberutvalg også, for å passe på at det ikke brukes for mye tid på juleverksteder? Og hva med alle påskekyllingene som lages før påske? Skal det settes ned et utvalg for å sikre at det knyttes læring til dette også?

Foreldreutvalget: Vi skal ha tillit til lærerne

Leder i Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU), Vickey Bonafede, mener foreldre og andre må stole på at lærere og skoleledere vet hvordan juni brukes på en best mulig måte.

– Når prøvetrykket reduseres, og sluttrapporter er levert inn, så er det bare positivt at man kan fokusere på noe annet og kanskje også mer tverrfaglig uten at det nødvendigvis oppfattes som «læring» av elevene. Mulighetene for læringsforsterkende aktiviteter er meget positive og høyst aktuelle, sier hun, og legger til:

– De krever struktur, planlegging og samhandling for igangsettelse så det må være rimelig lett for rektorer å følge med på misbruk av skoletid og kos uten noe særlig lærings- eller sosialutbytte.

- Spennende debatt

Bonafade mener junidagene kan være preget av svært verdifull og læringsstøttende aktivitet, som for eksempel fokus på sosiale grupperinger, samarbeid og praktisk problem- og oppgaveløsning.

Hun synes derfor man burde hatt lignende dager i begynnelsen av hvert skoleår, for å bygge sosiale relasjoner som legger en grunnmur for god læring utover skoleåret.

– Vi skal ha tillit til at skoleansatte, både lærere og ledere, forvalter denne tiden optimalt, sier Bonafede, som likevel er positivt innstilt til utvalget som settes ned.

– Jeg oppfatter at skolebyråden inviterer til en spennende debatt rundt dette.

Elevorganisasjonens løsning: Flytt eksamen

Elevorganisasjonen i Oslo er delvis enig i at for mange skoledager i juni ender opp uten like mye undervisning som ellers i året.

Deres løsning: Dropp eksamen og innfør mappevurdering.

Johanne Akerø, leder av Elevorganisasjonen i Oslo.

– Bivirkningen av eksamen er at det blir mye dødtid i juni, sier leder Johanne Akerø.

Hun mener eksamen bør erstattes med en mappevurdering, slik at elevene vurderes ut fra arbeidet de har gjort i løpet av året. Slik vil skoleåret også fortsette naturlig til sommerferien starter, mener Akerø.

– Hvis elevene bare ender opp med å sitte på skolen og bruke tid på å ha mimeleker, er det jo andre ting man kunne funnet på, sier Akerø, og kommer med et par forslag:

– Man kan dra på ekskursjon og i engelsken kunne man fulgt presidentkampanjene i USA.