Yoga Fagerborg kirke: – Vi har fått noen negative reaksjoner som mener at dette er uforenlig med kristen tro

Med gummimatter under armene strømmer de til Fagerborg kirke. Det er klart for menighetens tredje yoga-gudstjeneste.

De strekker seg mot indre ro i sin gudstro.
Sunniva Gylver er prest i Fagerborg kirke.

Et kjølig drag fra hovedstadens gater følger oss inn. Nysnøen bankes av føttene. Inne i kirken er det varmt og høyt under taket.

Øverst ved alteret balanserer Sunniva Gylver på en yogamatte. Hun strekker armene mot kirketaket. Menigheten gjør det samme. Ordet PREST bæres over brystkassen med hvite, store bokstaver.

Ingen tvil om hvem som er hva.

– Vi har fått noen negative reaksjoner fra mennesker som mener at dette er uforenlig med kristen tro, og at vi gir rom for fremmede åndsmakter i kirkerommet, sier Gylver.

At yoga springer ut av førkristelige tradisjoner tett knyttet til buddhisme og hinduisme, ser hun ikke som noen hindring.

– I Vesten brukes yoga mest som en metode for oppmerksomhetstrening og stressmestring, for å få pust og kropp til å hjelpe oss å lande litt i en urolig hverdag. Her i kirken brukes pust og posisjoner som har vist seg å hjelpe oss å være nærværende, åpne og lyttende. Så er vi klare på at den oppmerksomheten og tilbedelsen gis en veldig tydelig retning mot Den treenige Gud.

Det å kunne få troen og tilbedelsen mer ned i kroppen er det fine med å ta i bruk yoga her i kirken, sier Gylver.

Hun er glad for at skeptikere sier fra, slik at hun får forklart litt og kanskje roet deres bekymringer. Langt flere er dessuten positive. Deltagerne forteller at de har fått bibeltekst og bønn i kroppen på en ny måte, og fått en sterk opplevelse av Guds nærvær.

– Slik kjenner jeg det selv også, forteller Gylver.

Det lekker fra taket i den gamle kirken. Bøtter er satt ut for å holde gulvet tørt.

Gudshuset på høydedraget ovenfor Bislett i Oslo bærer preg av alderdom. Det drypper vann fra taket i et hjørne. Bøtter er satt ut for å ta unna det verste. De harde kirkebenkene er byttet ut med yogamatter. Det strekkes og tøyes til gregoriansk klostermusikk. Ord fra Bibelen leses. Nye øvelser. Alt i et rolig tempo. Stresset vi hadde med oss inn i kirkerommet, forsvinner mer og mer.

Sunniva Gylver er forrettende prest og tar seg av nådehilsen, bønn, tekstlesning, minipreken og velsignelse.

Sunniva Gylver er forrettende prest og tar seg av nådehilsen, bønn, tekstlesning, minipreken og velsignelse. Yoga-lærer Henriette Edvarda Ingeborg Berntsen (37) guider de fremmøtte gjennom yogaen, der deler av bibelteksten leses som et gjennomgående refreng.

Åndelig og kroppslig føde i kombinasjon.

– Vi fikk lyst til å åpne vårt fantastiske kirkerom for nye grupper av mennesker og det å kunne få troen og tilbedelsen mer ned i kroppen. Det er noe fint ved å gå i dialog med et miljø hvor erfaringsmessig mange har en tro, men er i tvil om kirken kan og vil romme den, og å utforske hvordan pust og øvelser kan hjelpe oss til å være enda mer til stede både i vår egen kropp og i tilbedelsen av Gud, sier Sunniva Gylver.

Gulvet i Fagerborg kirke fylles med gummimatter under en utradisjonell gudstjeneste.

Sunniva Gylver snakker ivrig på ut- og innpust. Foran henne ligger de andre rett ut på kirkegulvet etter en 45 minutters yoga-gudstjeneste.