Norge

Lagmannsretten avviser Snowdens anke, nå varsler hans advokat anke til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle spørsmålet om Edward Snowden kan komme til Norge uten fare for å bli utvist til USA.

Lagmannsretten vil ikke gi Edward Snowden noen garanti for at han ikke vil bli utlevert til USA dersom han kommer til Norge i november for å motta Ossietzky-prisen som PEN deler ut i Norge. Foto: BRENDAN MCDERMID/Reuters/NTB Scanpix

 • NTB
 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist

Snowdens norske advokat, Vidar Strømme, er ikke overrasket over kjennelsen.

– Vi så ikke bort fra at resultatet ville bli slik i lagmannsretten. Nå vil vil sannynligvis anke til Høyesterett, uttaler han til Aftenposten.

Styreleder William Nygaard i ytringsfrihetsorganisasjonen PEN er helt krystallklar om at saken ikke er over med dette.

– Denne avgjørelsen vil bli anket til høyeste hold. Vi vil med dette sette lyset på varslernes status i ytringsfrihetens navn. Varsleren er ivaretatt i menneskerettighetene, men når det gjelder folkeretten og den politiske bevisstheten har vi fremdeles en vei, sier han til NTB.

Nygaard var onsdag på PEN Internationals årsmøte i Ourense i Spania hvor nettopp varslernes rolle, og spesielt Edward Snowdens, var blant temaene.

Følger Oslo tingrett

Dette sier Borgarting lagmannsrett i sin kjennelse:

«Domstolene har ikke saklig kompetanse til å forhåndsprøve spørsmålet i en sivil sak».

Borgarting lagmannsrett stiller seg dermed bak Oslo tingretts avgjørelse i juni og argumentene fra staten om at de ikke kan behandle begjæringen fra Snowden før det foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

 • Les også: Harald Stanghelle: Norge burde ønsket Snowden velkommen. Isteden står stolen hans tom

Bakgrunnen for ønsket om en garanti for at Snowden ikke vil bli utlevert fra Norge til USA er at Snowden den 18. november i år skal motta Ossietzky-prisen som organisasjonen PEN deler ut i Norge. Snowden befinner seg for tiden i Russland.

Oslo tingrett skrev i sin avvisning i juni at en forhåndsprøving vil kunne undergrave det internasjonale straffesakssamarbeidet som utleveringsloven bygger på.

Snowden må betale saksomkostninger

Domstolen mener det er umulig å ta stilling til om en utlevering til USA vil være ulovlig før det foreligger en begjæring fra amerikanske myndigheter.

Snowden må betale staten 20.300 kroner i sakskostnader.

Les mer om

 1. Edward Snowden
 2. USA
 3. Høyesterett
 4. Ytringsfrihet
 5. Menneskerettigheter
 6. Russland
 7. Folkeretten