Statoil med klare tiltak for helikoptersikkerhet

Statoils egen granskningsgruppe sender klare signaler om hvordan selskapet kan styrke arbeidet med helikoptersikkerhet.

13 mennesker mistet livet i helikopterstyrten ved Turøy utenfor Bergen 29. april. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Etter Turøy-ulykken som kostet 13 mennesker livet, har en intern granskningsgruppe i Statoil sett på tiltak som kan forbedre selskapets arbeid med helikoptersikkerhet på norsk sokkel. Rapporten ble lagt fram fredag.

Blant en rekke anbefalte tiltak trakk direktør for konserngransking, Gunnar Breivik, fram den reelle konsekvensen av alle innsparingene i bransjen:

– Det overordnede spørsmålet er hvor langt det er mulig å strekke strikken, sa han.

Like etterpå kom bekymringene for nytt europeisk regelverk for offshore helikopterflyging (HOFO) som EU-kommisjonen skal behandle i oktober, et regelverk som ikke vil være like strengt som det norske:

– Det er en risiko for at ekstrakrav fra kundene vil forvitre og at nye helikoptre vil operere med lavere sikkerhetsstandard, sier Breivik.

Gledelig

Mange har vært bekymret for at de nye EU-reglene vil åpne for snarveier og svekke sikkerheten. Statoil gjør det imidlertid svært klart at en svekkelse av standarden ikke kommer på tale.

Selskapet understreker at de vil formulere sin egen ambisjon, og lover å fortsatt være en pådriver for høye sikkerhetskrav i bransjen.

– Her sender de egentlig en advarende pekefinger rett til Samferdselsdepartementet. Det kan ikke tolkes på en annen måte, sier leder for helikopterutvalget i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, til NTB.

Han er svært godt fornøyd med konklusjonene i rapporten:

– Jeg har aldri hørt Statoil være så tydelige før på at de nye reglene ikke er gode nok for forholdene på norsk sokkel. Det forteller meg at de er skeptiske til, egentlig imot, de nye reglene.

Snakke sammen

Fjeldsbø er også fornøyd med at Statoil innrømmer behovet for å bedre samhandling og informasjonsutveksling med helikopteroperatørene og fabrikantene. Effektiviseringstiltak og kostnadskutt er blitt oljebransjens mantra de siste årene, men hva skjer når alle kutter på hver sin kant?

– Vi har god kontroll på enkeltvedtak, men vi er redde for at vi ikke klarer å se hvilken konsekvens alle enkeltvedtak samlet har på totalbildet av sikkerheten. Det er mange aktører i bransjen, både eksternt og internt, og alle driver med effektivisering, sier Arne Breivik til NTB.

Statoil ønsker å sette seg ned med tillitsvalgte, aktører internt og eksternt, og diskutere alle enkelttiltak og hvilken effekt de samlet vil ha på sikkerheten.

Godt håndtert

Super Puma-helikopteret med 13 mennesker om bord styrtet på vei fra den Statoil-drevne oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen 29. april. Alle om bord mistet livet.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har konkludert med at styrten mest sannsynlig var forårsaket av utmattelsesbrudd i et av planetgirene.

Mens SHT er ansvarlig for å kartlegge hendelsesforløp og årsak til selve ulykken, har Statoils granskningsgruppe sett på sin håndtering av ulykken og muligheter for tiltak.

Gruppa konkluderer med at selskapet jobber godt med helikoptersikkerhet på norsk sokkel generelt og at beredskapshåndteringen etter ulykken på Turøy var gjennomgående god.