Norge

Nå ligger det an til at flest også i fremtiden vil velge bil eller fly Oslo–Kristiansand

Reisetiden Oslo-Kristiansand skulle kuttes med én time og ti minutter. Nå er det høyst usikkert om sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen blir noe av.

Dette er togtypen de fleste kjenner igjen på Sørlandsbanen, som i dag bruker 5 timer og 20 minutter mellom Oslo og Kristiansand. Med bil tar det 3 timer og 50 minutter. Foto: Olav Urdahl

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

En ny rapport anbefaler å legge prosjektet bort, fordi det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Bare ett av partiene Aftenposten har snakket med sier de likevel vil gå videre med prosjektet.

Ved å la Vestfoldbanen gå Porsgrunn-Gjerstad i Aust-Agder, slik Jernbaneverket (i dag Bane Nor) har ønsket, kuttes reisetiden Oslo-Kristiansand med en time og 10 minutter, ifølge den nye rapporten.

I dag går Sørlandsbanen via Kongsberg i Buskerud, Bø i Telemark og videre gjennom Indre Agder til Kristiansand.

I dag reiser vi slik mellom Oslo og Kristiansand:

  • Bil: 55 prosent
  • Fly: 20 prosent
  • Buss: 14 prosent
  • Tog: 11 prosent

At flere reiser med buss, som bruker lenger tid enn tog, skyldes trolig at bussen følger E18 og stopper ved større knutepunkter enn toget.

I fjor presenterte det daværende Jernbaneverket en utredning som viste tre alternativer for sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, der strekningen som skal koble linjene sammen kalles Grenlandsbanen.

Midtre løsning ble anbefalt:

Nytt dobbeltspor fra Porsgrunn via Tangen (Kragerø) og sammenkobling et sted mellom Brokelandsheia og Skorstøl i Gjerstad kommune.

– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Utredere tror ikke på Jernbaneverkets påstand om samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Men kvalitetssikringen som konsulentselskapene Oslo Economics og Atkins har gjort, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, viser et stikk motsatt resultat:

Selv med optimistiske anslag, der kollektivandelen Oslo-Kristiansand øker fra 20 til 40 prosent, er alle foreslåtte alternativer klart samfunnsøkonomisk ulønnsomme, heter det i rapporten.

Oslo Economics og Atkins påpeker samtidig at de har lagt andre premisser til grunn enn Jernbaneverket gjorde i 2015, og at de to dokumentene kan være vanskelig å sammenligne.

Uansett anbefales det at Grenlandsbanen skrotes.

Stort sprik mellom kostnadsanslag

Etter det Aftenposten kjenner til opereres det med et stort sprik for beregnet pris for bygging av banen. Flere summer har vært nevnt for bygging av den 60–80 km lange Grenlandsbanen, fra 32 mrd. til 22 mrd, den siste også for dobbeltsporet bane, men der hastigheten er satt ned til 200 km/t. I utgangspunktet skal Grenlandsbanen tåle 250 km/t.

Høyst ulike reisetider i de ulike rapportene

Ifølge rapporten fra Atkins og Oslo Economics bruker toget i dag 5 t og 20 min mellom Oslo og Kristiansand. Da har analytikerne imidlertid lagt inn «tilbringer- og ventetid» på 45 minutter, noe som er relevant både for tog og buss.

NSBs rutetabeller viser reisetider på 4 t og 36 minutter og 4 t og 44 min for ulike avganger. Nattoget bruker lenger tid.

I sin utredning fra 2016 konstaterte Jernbaneverket at Grenlandsbanen kunne kutte reisetiden til 3 t og 15 min.

Klarer man dette vil tog bli en langt tøffere konkurrent for bil og fly.

Vil drepe tanken om høyhastighetstog Oslo-Stavanger

Den minst ulønnsomme løsningen er ifølge den nye rapporten en enkeltsporet linje som kun tåler 160 km/t.

En slik løsning vil imidlertid være ødeleggende for dem som har sett på InterCity, Vestfoldbanen og Grenlandsbanen som første skritt på veien mot Oslo-Stavanger som fremtidig høyhastighetsbane, med hastigheter fra 250 km/t og oppover.

Nettopp Oslo-Stavanger ble trukket frem som den strekningen man bør starte med da Jernbaneverket i januar 2012 la frem sin lyntogutredning.

Prisen for lyntog i Norge var likevel så høy at ambisjonene der og da ble lagt på is.

Overfor Aftenposten opplyser Bane Nor at den anbefalte løsningen for Grenlandsbanen skal koste 25,6 mrd. kroner, en beregning som er kvalitetssikret av analyseselsapet Metier.

Bygges banen er planen å la dagens strekning Kongsberg-Gjerstad fungere som hovedtrasé for godstog, og for lokaltrafikk.

Partiene vakler, bare KrF sier «kjør på»

Aftenposten har spurt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om Regjeringen likevel vil gå videre med planene. Regjeringen pluss Venstre og KrF har i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan for 2018–2029 foreslått å sette av 1,5 mrd. kroner til Grenlandsbanen, men så sent i perioden at banen tidligst kan stå ferdig i 2035.

– Nå avventer vi Stortingets behandling av transportplanen. Fremfor å droppe er det jo mulig å lete etter kostnadskutt, sier Solvik-Olsen.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, vil hverken svare ja eller nei på om partiet fortsatt vil gå for Grenlandsbanen.

– Vi skal svare når vi gir vår innstilling til transportplanen den 12. juni, sier Sivertsen.

KrFs Hans Fredrik Grøvan er imidlertid krystallklar på at man bør gå videre.

– Rapporten opererer blant annet med en levetid på 40 år i stedet for 75 år. Den synes heller ikke å ta innover seg regionforstørringen banen vil medvirke til. Jeg ser ingen grunn til å droppe planene, sier Grøvan.

Grenlandsbanen har vært planlagt i flere tiår. En totaloversikt over hva ambisjonene hittil har kostet er vanskelig å få oversikt over, men bare Jernbaneverkets utredning fra i fjor kostet 11 millioner kroner.

Møte om Grenlandsbanen onsdag

Onsdag ventes det at flere politikere fra Transportkomiteen på Stortinget møter opp når Jernbaneforum Sør holder møte om Grenlandsbanen. Bak forumet står fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Les mer om

  1. Jernbane