Norge

Utvalg vil slå sammen Økokrim og Kripos 

Et utvalg foreslår å erstatte dagens særorganer innenfor politiet med to enheter, én for etterforskning og én for beredskap. 

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mottok torsdag en rapport fra et utvalg som har sett på politiets ulike særorganer og måten de er organisert på. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Den foreslåtte modellen innebærer at dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand», heter det i NOU-en fra utvalget. De to enhetene skal underlegges Politidirektoratet (POD).

Utvalgets forslag innebærer blant annet at «de fagområdene som i dag hovedsakelig ligger til Økokrim og Kripos, samles i én enhet for etterforskningsbistand».

– De kriminelle organiserer seg sammensatt. Da må vi være i stand til å kunne møte den kriminaliteten på samme måte som de kriminelle selv jobber, sier utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup til NTB.

Splittet

Utvalget er imidlertid delt i spørsmålet om sammenslåing av Kripos og Økokrim. Mindretallet mener Økokrim bør forbli organisert som i dag, eller subsidiært underlegges Riksadvokaten.

Politiets særorganer er i dag Økokrim, Kripos, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet og Politihøgskolen.

Utgangspunktet for rapporten er nærpolitireformen, som 1. januar 2016 ga Norge tolv politidistrikter.

– Vi ønsker å bruke denne muligheten til at de skal bli best mulig, slik at folk i Norge får best mulig polititjenester, sier Frøstrup.

– Vi ønsker å tilrettelegge for at det vi mener bør hete bistandsorganer, kan gi bistand til politidistriktene i det omfanget og på det nivået de krever.

Sterkere, slankere POD

Utvalget ser for seg at den ene enheten, bistand og etterforskning, skal ha tre sterke søyler: organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. Den andre enheten er altså beredskap.

Det pågår en debatt om å legge ned POD. Utvalget anbefaler ikke nedleggelse, men vil ha et slankere, men sterkere POD med overordnet styringsansvar for de nye enhetene.

– POD har oppgaver som vi mener bør vurderes flyttet ut til politidistrikter eller andre bistandsenheter, sier Frøstrup og mener POD har behov for en «husopprydning».

Utvalgets forslag vil tilføre politidistriktene nesten 600 nye politimannskaper.

– Meget spenstig

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, synes utvalget kommer med en del «meget spenstige forslag». Han er imidlertid bekymret for at politidistriktene ikke har kommet tilstrekkelig til orde med sine ønsker og behov.

Bolstad varsler også finlesing av rapporten for å finne ut hva som ligger til grunn av forskning og dokumentasjon på at man skal kunne løse oppgavene bedre med en foreslåtte strukturen.

– Hva er det som gjøres i dag, som ikke er godt nok? sier han til NTB.

Bolstad peker videre på at utvalget ikke foreslår økte ressurser til politiet. Det betyr at man skal løse oppgavene bedre enn i dag, med samme ressurser, konstaterer han.

Avviser ikke

Rapporten ble torsdag overlevert justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), som sier forslagene betyr en omfattende omlegging av dagens særorganstruktur.

Statsråden understreker at rapporten skal ut på høring og vil ikke avvise forslagene.

– Nå må vi ha den kunnskapsbaserte debatten først, sier han til NTB.

På ett punkt er ministeren likevel klar:

– Det er veldig tydelig fra regjeringens side at vi skal opp på to polititjenestemenn og -kvinner per tusen innbyggere innen 2020.

 1. Les også

  - Uløste saker går ut over andre Kripos-oppgaver

Les mer om

 1. Økokrim
 2. Kripos

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Sterke advarsler mot endringer i politiet

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  «At politiet fungerer dårlig, betyr ikke at det ikke kan bli verre»

 3. NORGE
  Publisert:

  Kripos-sjef vil ha pause i politireformen

 4. DEBATT
  Publisert:

  Behold spisskompetansen i Økokrim | Trond Eirik Schea

 5. DEBATT
  Publisert:

  Organisert kriminalitet er en alvorlig trussel. Vi er enige med dem som ønsker å styrke innsatsen.

 6. NORGE
  Publisert:

  Mandag advarte polititopper om at Norge sårbare for hackerangrep