74 vitner skal kaste lys over 13-åringens død

Hva skjedde da Angelica Heggelund (13) døde på en hytte i Valdres nyttårsaften 2015, sterkt undervektig? I en rettssak over fire uker, der 74 vitner skal forklare seg, skal retten ta stilling til om moren er ansvarlig.

Krimteknikere sikrer spor ved hytta der den avdøde 13-åringen i Valdres ble funnet.
  • Håkon Letvik

Siste: Moren nekter straffskyld i retten mandag morgen.

Det er en alvorlig tiltale med 15 års strafferamme førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe vil presentere i Gjøvik tinghus mandag morgen.

Valdres tingrett får låne rettssal i tinghuset på grunn av den store medieinteressen saken medfører. Det er avsatt fire uker til saken, det vil bli ført 70 vitner og fire sakkyndige skal forklare seg.

Påtalemyndigheten mener at det er moren som er ansvarlig for at datteren døde.

– Påtalemyndigheten mener at moren har vært fullt klar over at hun holdt datteren unna helsevesenet, og at hun unnlot å foreta tiltak slik at datteren fikk nødvendig hjelp. Og vi mener hun var klar over datterens helsesituasjon, sier aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Forsvarer: En provoserende tiltale

Moren benekter straffskyld og hennes forsvarer, advokat Aasmund Sandland mener det aldri skulle vært tatt ut tiltale.

– Det skulle aldri ha blitt noen tiltale og rettssak. Moren prøvde i årevis å få hjelp til datteren, sier forsvareren, advokat Aasmund Sandland.

– Tiltalen fremstår som provoserende. Dette er en mor som i årevis har hatt et barn med anoreksi. Hun har brukt år på en eneste ting; å få dette barnet friskt. Siden diagnosen kom i 2012 har hun hatt kontakt med 13–14 forskjellige helseinstitusjoner, og det er gjennomført opp mot 200 konsultasjoner i denne perioden. Dette ender så tragisk som det kan, og resultater i en tiltale som dreier seg om vold og mishandling i nære relasjoner, sier advokat Sandland.

Moren, Camilla Lem Heggelund, er tiltalt for grovt å ha mishandlet og krenket datteren ved at hun unnlot å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling, slik at den 13 år gamle jenta til slutt døde av avmagring og eventuelt nedkjøling.

Tiltalen går ut på grov mishandling på grunn av varigheten, på grunn av at den medførte betydelig smerte og fordi den er begått mot en forsvarsløs person.

Rettssaken mot den tiltalte moren blir ført i Gjøvik tinghus, hvor Valdres tingrett har lånt større rettssak på grunn av den store medieinteressen.

Påtalemyndigheten mener moren gjentatte ganger avslo tilbud om helsehjelp og behandling for datteren, at hun oppfordret datteren til å ha på seg løse klær og vekter i lommene da hun skulle veies av barnevernet, at hun truet datteren med å ta livet av seg, og at hun unnlot å kontakte lege til tross for at datteren ble svakere, var i livsfare og når som helst kunne dø.

Faren skal vitne om kontakten

Etter tidsplanen skal Heggelund avgi sin forklaring de første to dagene, deretter skal 13-åringens far, som er bosatt i USA, avgi forklaring.

Den tiltalte moren har sagt at hun og datteren levde i skjul av frykt for at han skulle komme «og ta dem».

– Min klient ønsker å avgi sin forklaring i retten om sitt forhold til og sin kontakt med datteren. Han ønsker ikke å kommentere påstandene i forkant av rettssaken. Saken er en personlig tragedie for alle involverte, slik han ser det, og er selvsagt en stor påkjenning for han. Men han både ønsker og ser frem til å få klarhet i hvordan denne tragedien kunne skje, sier advokat Marianne Stein, som er oppnevnt som bistandsadvokat for faren.

Nødtelefon blir avspilt i retten

Blant de mange vitnene som er innkalt, er ansatte på skoler hvor 13-åringen var elev, ansatte i helsevesenet og i barnevernet. Fylkesmannen har hatt tilsynssak mot de tre etatene, og i varierende grad kommet med kritikk.

Spørsmålet om 13-åringen var utsatt for mobbing vil også bli belyst gjennom vitneforklaringer, også fra klassekameratenes foreldre.

Tingretten vil også få en grundig beskrivelse av hytta og omstendighetene da 13-åringen døde, og morens nødtelefon til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral vil bli avspilt i retten.

Sist uke ble fem av ni innklagede medier i Pressens Faglige Utvalg dømt for brudd på god presseskikk. To medier, blant dem Aftenposten, fikk kritikk.

Aftenposten fikk kritikk for at det i en setning ble brukt en konstaterende formulering om at mobbing hadde funnet sted.