- Norske arbeidsplasser kan rammes

Dersom vi ser starten på en ny økonomisk krise, så vil dette kunne føre til dyrere boliglån og at arbeidsplasser går tapt i Norge, sier professorer.

Noen har tagget sin klare mening om børsen på en campingvogn i Oslo.

Panikken brer seg på børsene. I 10.30 tiden hadde hovedindeksen på Oslo Børs allerede stupt med fem prosent.

Selv om Norge er bedre rustet enn de fleste andre land til å takle en økonomisk tilbakegang i Europa og USA, så vil nordmenn også rammes. Boliglånene kan bli dyrere, oljefondet mindre og vi kan miste arbeidsplasser, advarer professorer.

Allerede har Norges største bank, DnB Nor, varslet at de vil sette opp lånerenten.

Dyrere lån og flere arbeidsledige

Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Ragnar Nymoen, sier den økonomiske krisen kan føre til pengetørke mellom bankene.

— Dette vil føre til at rentene går opp selv om Norges Bank holder styringsrenten lav. I første omgang vil kortidslånetagerne merke økte renter, men dersom det fortsetter vil det også påvirke boliglånene, sier Nymoen.

De økonomiske urolighetene vil også kunne ramme norske arbeidsplasser.

- Dersom inntektene i faller i Europa og USA, og arbeidsledigheten stiger så fører dette til at etterspørselen etter norske varer vil falle. Det vil ramme norsk eksport og dermed norske arbeidsplasser.

Lavere olje- og kronekurs

Dersom oljekursen holder seg lav så er det også dårlig nytt for oljefondet.

- Om det er en varig endring så vil det svekke oljeinntekten over tid og det vil kunne føre til lavere investeringsvirksomhet innenfor oljesektoren som også vil påvirke norske arbeidsplasser, sier Nymoen.

Lavere oljekurs vil imidlertid som regel bety lavere kronekurs og dette er godt nytt for Norges eksportvirksomhet som er avhengige av lav kurs for å være konkurransedyktige.

I det siste har kursen vært høy, noe som blant annet har ført til lavere inntjening for eksportavhengige bedrifter som Norske Skog.

Budsjettene må kuttes

Økonomiprofessor ved Handelshøyskolen BI, Kai Leitemo, sier budsjettene må balanseres bedre i USA og Europa for å løse gjeldskrisen.

— Dette vil føre til lavere etterspørsel i Europa og USA, og dette vil igjen føre til lavere eksport fra Norge, sier Leitemo.

Han presiserer imidlertid at Norge er godt rustet og vil merke effektene av dette mindre enn andre land.

- Men det vil kunne gå utover arbeidsplasser hvis eksportindustrien begynner å slite, sier professoren.

Mindre i statskassa

Leitemo påpeker at en varig økonomisk tilbakegang også vil føre til mindre penger i statskassa.

- Oljefondet har investert i aksjer og obligasjoner, dermed vil en tilbakegang gi mindre inntekter til staten. Dette kan føre til at statsbudsjettet strammes inn. Men jeg tror dette vil ha en minimal effekt, sier han.

Ifølge Leitemo, må Europa og USA få budsjettene under kontroll.

— Nå er budsjettunderskudd for store. Ved forrige krise betalte man seg ut av problemene, nå må man rydde opp og sende regningen til skattebetalerne. Enten må skattene opp eller så må utgiftene ned, sier han.

Økonomiprofessor ved BI Kai Leitemo.
Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo Ragnar Nymoen.