Hauglie kom med flere innrømmelser i høringen i trygdeskandalen

Anniken Hauglie (H) tok selvkritikk. Det handlet blant annet om en omdiskutert lovendring.

Anniken Hauglie (H) tok selvkritikk under høringen.

– Jeg er ansvarlig statsråd i det departementet som har ansvaret for dette. Jeg ser at vi burde stilt spørsmål på et tidligere tidspunkt, sier Hauglie på gangen utenfor Høringssal 1 på Stortinget.

Hun har akkurat svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen under den åpne høringen i trygdeskandalen.

Der kom hun med flere innrømmelser. Blant annet erkjente hun at hun burde ha informert riksadvokaten, Statsministerens kontor (SMK) og Justisdepartementet på et tidligere tidspunkt.

– Mistillit rykker nærmere, særlig når hun innrømmer at Riksadvokaten burde vært orientert tidligere. Konsekvensene av at han ikke ble informert, var at flere ble urettmessig dømt, sier SVs Freddy André Øvstegård og legger til:

– Mer alvorlig enn det kan det i grunnen ikke bli.

– Burde varslet tidligere

«Er det virkelig slik at norske myndigheter på alle nivåer har brutt norsk lov siden 2012?»

Det var spørsmålet Hauglie måtte få klarhet i da den store alarmen gikk i departementet 30. august i fjor.

I et møte mellom Nav og departementet ble det den dagen klart at personer kunne ha blitt anmeldt og dømt til fengselsstraffer på grunn av mange års feiltolkning av EØS-regelverket.

Hauglie sier at det da ble viktig å få en uavhengig juridisk vurdering, og at hun først 13. september ble klar over at det kunne være snakk om en rettsanvendelsesfeil. Da ble det sendt ut en beskjed til politidistriktene om å stille aktuelle saker i bero.

Hauglie erkjenner at riksadvokaten, SMK og Justisdepartementet burde blitt informert på dette tidspunktet.

Les også

Direkteblogg: Følg høringen i trygdeskandalen

Innstramming i AAP-ordningen

Haulige kom også med en innrømmelse når det gjelder et forslag til innstramming i AAP-ordningen. I forbindelse med andre endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger foreslo departementet å lovfeste at man kun kan ta med seg AAP til utlandet i fire uker i løpet av et kalenderår.

Da forslaget ble lagt frem i 2017, ble det ikke sagt noe om EUs trygdeforordning, og det ble ikke foretatt et skille mellom «utlandet» i og utenfor EU/EØS.

– Når vi ser det nå, burde vi hatt en bedre beskrivelse av det, sa hun i høringen.

Anniken Hauglie etter høringen.

Har tillit til Nav-sjefen

På gangen etter høringen ble Hauglie spurt om hun fortsatt har tillit til Vågeng.

– I denne saken kan vi være enig om at det ikke er blitt håndtert på en god nok måte. Men jeg har tillit til at hun rudder opp på en god måte og gjør det hun kan, sa Hauglie.

Hun erkjente at departementet burde stilt flere spørsmål tidligere, men forsøkte samtidig å forklare at det ikke var så enkelt.

– Da vi ble kjent med problemstillingen første gang i vinter, ba vi Nav om å endre praksis. Da vi ble kontaktet igjen til høsten med en henvendelse om at det kunne være mer alvorlig, tok vi det også det på største
alvor.

– Det fatale i saken er at det har vært en utvikling over tid. Det vi så i september, så vi ikke i februar, sa Hauglie.

Erna Solberg var sist ut i høringen.

Statsministeren: Hauglie rydder opp

Etter seansen med Hauglie var det statsminister Erna Solbergs tur til å forklare seg.

Hun mener at det ikke ville gjort noen forskjell om Arbeids- og sosialdepartementet hadde informert hennes kontor tidligere.

Nå holder det ikke bare å granske trygdeskandalen, fastslo Solberg.

– Vi har avdekket sårbarheter i lovgivningen. Derfor har jeg bedt alle statsrådene se på hvordan EØS-reglene er innlemmet i lovgivningen.

På gangen etter høringen fikk Solberg flere spørsmål om hvorfor hun fortsatt har tillit til Hauglie.

– Jeg mener Anniken Hauglie faktisk rydder opp, fastslo hun.

Da en journalist fulgte opp med å spørre om det ikke er Hauglie som i hvert fall delvis har stelt i stand dette, reagerte statsministeren.

– Dette har vært en utfordring som har skjedd fordi man i begynnelsen har implementert feil. Å si at hun har stelt i stand rotet, vil være veldig feil, sa Solberg.