Norge

Tidligere advokat dømt til ti års fengsel

Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari er dømt til ti års fengsel for å ha inngått avtaler om å utføre bortføring og drap.

Tidligere advokat Amir Mirmotahari er i Oslo tingrett dømt til ti års fengsel.
  • NTB

Han får også inndratt nær 750.000 kroner. Dommen mot den tidligere advokaten falt fredag formiddag.

I den 119 sider lange dommen skriver Oslo tingrett at et naturlig utgangspunkt for en samlet vurdering av straffen er fengsel i i underkant av ti år. Det pekes på at det i skjerpende retning må legges vekt på at flere av forholdene har blitt begått i egenskap av at Mirmotahari var offentlig oppnevnt forsvarer.

– Tiltalte har på den måten motarbeidet den garantisten for rettssikkerhet som han skal være, og det er svært alvorlig når en av rettens aktører har opptrådt på denne måten. Det er svært ødeleggende for tilliten mellom aktørene og for tilliten til alle de som opptrer som forsvarere, heter det i dommen.

Tiltalt for draps- og bortføringsplaner

Ifølge tiltalen inngikk Mirmotahari i 2015 en avtale med en torpedo om å kidnappe et kvinnelig offer i en voldtektssak. Kvinnen skulle forklare seg i en straffesak der den voldtektstiltalte var en klient av Mirmotahari.

Retten fikk blant annet høre et opptak der Mirmotahari og torpedoen, ifølge aktor, diskuterer bortføring og neddoping av voldtektsofferet.

Mirmotahari skal ifølge tiltalen også ha inngått en avtale med en annen om å ta livet av torpedoen.

Tiltalen omfattet også flere andre lovbrudd, deriblant motarbeidelse av rettsvesenet, brudd på taushetsplikten og grov økonomisk utroskap.

Mirmotahari erkjente straffskyld på fire punkter i tiltalen som omfatter unndragelse av penger fra selskaper og momsbedrageri samt brudd på taushetsplikten knyttet til jobben som forsvarsadvokat. Han nektet straffskyld på de øvrige punktene.

Kjent advokat

Mirmotaharis forsvarer, advokat Anders Brosveet, anførte at det ved straffeutmålingen måtte være en harmoni når det gjelder nivåene mellom de ulike lovbruddskategoriene. I dommen skriver retten at dette ikke har «noen nevneverdig betydning i denne saken», og at det som trekker straffenivået opp, er domfellelsen for drapsforbund.

Aktor i saken, statsadvokat Trude Antonsen, la ned påstand om elleve år og tre måneders fengsel for den tidligere advokaten. Rettssaken startet i Oslo tingrett 3. september.

Det var VG som avslørte saken sommeren 2016. Inntil saken ble kjent, var Mirmotahari en profilert forsvarsadvokat.