- Vi hadde ikke begjært han løslatt hvis vi trodde han skulle bli fengslet

Politiadvokat Cecilie Gulnes ber om full isolasjon for de to tiltalte i Sigrid-saken. Hun mener bevisene er sterke nok.
  • Vi har fått etablert at han ikke har vært i Østensjø-området i tidsperioden Sigrid forsvant, sier 64-åringes forsvarer, Aase Karine Sigmond.

SISTE: Oslo tingrett har avgjort at de to siktede blir sittende varetektfengslet i full isolasjon.

Begge de to siktede i Sigrid-saken ble 6. september varetektsfengslet i full isolasjon for fire uker. I dag går isolasjonstiden ut, men påtalemyndigheten ønsker å utvide i varetektstiden.

I Oslo tingrett torsdag formiddag gikk fengslingsmøtet mot den siktede 64-åringen bak lukkede dører.

Politiadvokat Cecilie Gulnes ba om at 64-åringen forblir i varetekt i full isolasjon i nye to uker, mens 64-åringens forsvarere krevde løslatelse.

— Vi tror det er andre der ute som vet noe av betydning for etterforskningen, det er med på å begrunne den sterke bevisforspillelsesfaren i saken. Vi mener bevis kan bli ødelagt hvis 64-åring blir løslatt, eller ikke sitter isolert, sier Gulnes til Aftenposten.

- Vi mener bevisene er svake. Vi hadde ikke begjært han løslatt hvis vi trodde han skulle bli fengslet. Det er ikke noe vi gjør daglig, sier 64-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond.

Kjennelsen etter torsdagens fengslingsmøte vil komme i løpet av dagen.

— Bevisbildet styrket

Torsdagens fengslingsmøte varte fra 9-tiden til litt etter klokken 12. Årsaken til at fengslingsmøtet tok lengre tid enn vanlig var fordi retten brukte tid på å gå igjennom bevismaterialet.

— Utgangspunktet nå var bare behandle spørsmålet om den 64 år gamle mannen skulle sitte isolert, men så begjærte han seg løslatt, sier Gulnes.

- Vi har gått igjennom alle dokumenter vi mener svekker mistanken mot vår klient, disse begrunner hvorfor vi har begjært han løslatt.

Likefullt mener politiet at bevisene mot mannen er sterkere enn for to uker siden:

— Jeg kan ikke gå inn på enkeltheter, men det samlet bevisbilde er styrket siden forrige fengsling. Jeg kan ikke gå inn på enkeltheter som kan skade etterforskning, sier Gulnes.

Politiadvokat Cecilie Gulnes i samtale med 64-åringens forsvarere Aase Karin Sigmond og Heidi Yssen.

— Er det bevis som knytter han til drap eller til bortføring?

— Siktelsen er drap eller medvirkning til drap. Hva som har skjedd på enkelte tidspunkter og enkelte steder kan ikke jeg gå inn på, sier Gulnes.

- Har dere vitner som har observert 64-åringen i området hvor Sigrid forsvant?

— Det er generelt få observasjoner fra forsvinningsstedet, og jeg kan ikke gå inn på hva vi har og ikke har. Vi er redde for at etterforskningen kan bli skadelidende, sier Gulnes.

Ikke i Østensjø-området

Forsvarerne ønsket at fengslingsmøtet skulle gå for åpne dører, men fikk ikke medhold i dette.

- Vi mener at mistankegrunnlaget er så svakt, og det er en avlovlig siktelse å få på seg. Derfor mener vi at offentligheten burde ha fått innsyn i dette, også for at rettssikkerheten hans skal ivaretas, sier medforsvarer Heidi Yssen.

Da mannen ble ført inn i rettssalen i dag, ble han overrasket over den store interessen fra mediene. Forsvarerne forklarer det med at mannen har hatt medieforbud, og for at forsvarerne ikke har forklart han om medieinteressen.

På et tidspunkt under rettsmøtet forlot mannen rettssalen, slik at forsvarerne kunne gå igjennom klausulerte dokumenter. Forsvarerne kan ikke snakke med sin klient om en rekke bevis i saken:

- Politiet har klausulert stort sett alle dokumenter i denne saken, sier Sigmond.

— Det er vanskelig, men han er en person som har forståelse for det. Han lar seg avhøre ut ifra at vi ikke har fortalt han noe om saken, sier Yssen.

Politiet hevder at 64-åringen har ikke alibi for tidspunktet da 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant.

Han skal ha sagt i sin forklaring at han enten lå og sov på sofaen på sitt kontor på Ensjø i Oslo eller var på trykkeriet i Nydalen.

Han har forklart at han har sovet, men det vi har fått etablert er at han har ikke vært i Østensjø-området i den perioden, og det er det sentrale i siktelsen, sier Sigmond.

Les også

Vil begjære siktet 64-åring løslatt

Mener bil har vært involvert

Gulnes sier politiet fortsatt er i startfasen av sin etterforskning.

— Vi er fortsatt i initialfasen, vi gjør omfattende tekniske undersøkelser i en rekke biler, det gjøres en rekke beslag og vi tauer inn biler. Vi kan ikke engang ikke si at vi har alle relevante biler i vår varetekt. Vi har mye igjen, og gjør grundige undersøkelser, ransaking, det er et omfattende etterforskningmateriale som skal gjennomgås, sier Gulnes.

— Hvorfor er bilene så interessante?

- De involverte disponerer veldig mange biler, og vi mener nå at en bil har vært involvert: Sigrid funnet et annet sted, hvordan det skjedde vet vi ikke, men vi mener hun ble raskt fjernet fra forsviningstedet siden det er få spor og observasjoner, sier Gulnes.

Kontorforretning

37-åringen som også er siktet i saken har tidligere samtykket til at retten kan oppnevne to psykiatere eller psykologer for å foreta en såkalt judisiell observasjon for å vurdere hans tilregnelighet.

Han har også godtatt fortsatt isolasjon, og tingretten opplyser at politiets begjæring derfor vil bli gjennomført som kontorforretning, slik at 37-åringen ikke behøver å møte opp.

Les også

37-åring godtar fortsatt isolasjon i Sigrid-saken

Han vil bli representert ved kontorforretningen torsdag av advokat Karin Forbrigd, ettersom Elden er opptatt som bistandsadvokat i en drapssak i Hammerfest.

Den 64 år gamle mannen som er siktet i Sigrid-saken begjærte i dag å bli løslatt. Avgjørelsen faller torsdag ettermiddag.