Norge

E-tjenesten vil ha tilgang til all politiinformasjon

Etterretningstjenesten vil fjerne alle juridiske hindringer for informasjonsflyten til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for etterretningstjenesten, ønsker bedre informasjonsflyt fra PST.
  • Lars Inge Staveland

— Vi er helt avhengig av løpende utveksling av all informasjon mellom tjenestene, sier generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for E-tjenesten.

Idag er det et klart skille mellom de to hemmelige tjenestene. E-tjenesten driver etterretning i utlandet, mens PSTs skal avdekke hjemlige trusler.

Men den siste tiden har de to tjenesten samarbeidet tett, blant annet gjennom en felles analyseavdeling. Forrige uke ba 22. juli-komiteen på Stortinget blant annet om et tettere samarbeid mellom tjenestene.

- Trenger nært samarbeid

Nå kaster Grandhagen ballen tilbake til politikerne og ber om at det åpnes for en videre informasjonsflyt.

Mandag la Grandhagen frem Fokus 2012, som er tjenestens åpne vurdering av trusselbilde for Norge.

Flere av de mulige truslene Norge står overfor, som internasjonale terrorisme og trusler fra digitale krigføring, krysser landegrensene.

Det krever mer samarbeid mellom e-tjenestene, mener Grandhagen.

— De truslene vi står overfor er grenseoverskridende, de beveger seg hurtig. Derfor er det behov for et særdeles nært samarbeid mellom disse tjenestene. I den grad det måtte være juridiske skranker som hindrer en best mulig informasjonsflyt, så må det etter mitt skjønn ryddes av veien, sier Grandhagen.

- Vil fjerne tvil

Han innrømmer imidlertid at dette vil kunne utfordre nordmenns personvern. I dag operere E-tjenesten og PST med ulike lovhjemler.

— Personvern er ett av de temaene som er oppe. PST har tatt opp med justisdepartementet at dette sees på i forhold til lovverket, og at det blir avklart. Det synes vi er en god ide. I den grad det måtte være usikkerhet om hva PST kan dele med E-tjenesten, så må den for all del fjernes.