Mange kommuner begår lovbrudd mot eldre

Statens helsetilsyn har avdekket lovbrudd i to av tre sosial- og helsetjenester som Kommune-Norge tilbyr de eldre.

  • Ntb

Hele 220 kommunale tjenester ble sjekket av tilsynet i fjor, og mandag ble rapporten offentliggjort.

Det ble blant annet ført tilsyn med oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom og legemiddelhåndtering. Undersøkelsen avdekker alvorlig feil, som i ytterste konsekvens har forverret helsetilstanden til de eldre.

Les hele saken med abonnement