Bønnfaller Ap om ikke å bryte klimaforliket

Sporene fra 2000 skremmer Eskil Pedersen. Da felte Ap og opposisjonen Bondevik I-regjeringen på en klimasak. Det banet vei for Jens Stoltenbergs første regjering. Året etter gjorde Ap et katastrofevalg, og banet vei for en ny borgerlig regjering.

Eskil Pedersen vil knekke klimakoden. Han er redd for at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg skal bli miljøverstinger.

— Jeg henstiller så sterkt jeg kan. Vi må ha minst like ambisiøse målsettinger som i dag. En ting er at det vil være ille for klimaet hvis klimaforliket ryker. Men dette handler også om Aps troverdighet. Det handler om at Ap skal være et parti for fremtiden, sier AUF-lederen.

Regjeringen er nå i innspurten med klimameldingen. Den skal angi hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppfylle klimaforliket på Stortinget fra 2008. Målet er kutt i utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2020, 2/3 av kuttene skal tas i Norge.

Intern strid

Som Aftenposten skrev forrige fredag er frontene harde internt i Regjeringen. Ingenting er avklart, men den interne dragkampen har klargjort alternativene. Derfor tror - og håper - mange at Regjeringens underutvalg, som nå tar over ballen, ikke trenger å bruke lang tid på å komme i mål.

Samtidig argumenterer Finansdepartementet med at forliket må endres fordi forutsetningene bak forliket er brutt. Det pekes blant annet på fraværet av en forpliktende internasjonal avtale, finanskrisen i Europa og utviklingen i kvoteprisen.

I bakgrunnen spøker en hardt presset regjeringspartner - SV - som neppe kan leve med en klimamelding som ikke oppfattes som offensiv.

- Ødeleggende

— Ja, noen av forutsetningene er nok endret. Men det vil være helt ødeleggende for Ap hvis vi nå mister troverdighet i klimasaken, sier Pedersen, og utdyper:

- Det er Aps kjennetegn at vi tar tak i de store utfordringene, de store sakene, og kommer med løsninger som bringer landet fremover. Klimaet er vår tids største utfordring, og vil være det i årtier. Jeg frykter at Ap kan miste noe av eksistensgrunnlaget som stort parti hvis vi ikke nå gjør de rette tingene.

Han sier det var ”uforståelig” at Ap i 2000 var med på å felle Bondevik I-regjeringen på et forslag om å bedre forurensningsloven.

— Det førte til at flere så på Ap som "et gammeldags parti". Men det har skjedd mye siden da. I dag er miljøsaken og klimaforliket en av bærebjelkene i regjeringssamarbeidet mellom Ap, SV og Sp. Det må ikke ødelegges nå. Jeg vil gå så langt som å si at uten en ambisiøs miljøpolitikk er ikke det rødgrønne samarbeidet liv laga.

Han sier det nå handler om "å få avlyst den store konflikten mellom næringsliv og miljø".

Klimakoden

— Vi må knekke klimakoden. Vi må knytte klimasaken til utvikling av ny teknologi og nye arbeidsplasser. Det er det som må bli "fortellingen" ikke Frps "fortelling" i Aftenposten tirsdag om at klimakutt betyr tap av arbeidsplasser. AUF vil slett ikke ha noen "industridød".

- Men det er vel mange i Ap som er enig med Frp her?

- Ja, jeg kjenner argumentene også i eget parti. Men Frps logikk i debatten er likevel noe helt for seg selv. De erkjenner ikke at vi engang har et klimaproblem. En slik holdning finner du ikke i Ap.

Han forventer at klimaforliket fra 2008 blir avløst av et nytt forlik som blir minst like ambisiøst.

robert.gjerde@aftenposten.no