67 personer er siktet og over 2300 våpen beslaglagt etter «Operasjon Bonanza». Flere med tilknytning til Forsvaret og politiet.

TØNSBERG (Aftenposten): De siste fire årene har Sør-Øst politidistrikt avdekket mer enn 1800 ulovlige våpen hos samlere og ansatte i Forsvaret eller politiet i det som internt er døpt «Operasjon Bonanza».

Noen av våpnene som er beslaglagt under etterforskningen.

Siden 2015 har norsk politi etterforsket en rekke kjøp og salg av våpen og våpendeler. Så langt er 67 personer siktet, tiltalt eller dømt. 2361 våpen er beslaglagt.

Politiets etterforskning, som internt er blitt døpt «Operasjon Bonanza», har avdekket en omfattende omsetning av våpen og våpendeler også på nettet.

Her er status på etterforskningen ved utgangen av april:

  • 2361 våpen er beslaglagt. Av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen.
  • Det er tatt ut 67 siktelser.
  • Enkelte av de siktede er godkjente våpensamlere.
  • Flere av de siktede har tilknytning til Forsvaret eller politiet.
  • 19 saker er fortsatt under etterforskning av Sør-Øst politidistrikt. 16 saker er oversendt andre politidistrikter.

Fire av sakene gjelder ansatte i politiet, og Spesialenheten har vært inne i to av disse:

– Dette er saker polititjenestemennene har gjort på fritiden, sier politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen.

Så langt er ni personer ilagt bøter, mens det er avsagt dom mot 17 personer.

Les også: Vil vurdere våpenloven etter det store våpenbeslaget

Noen av de beslaglagte våpnene var merket med priser i euro. Disse skulle åpenbart selges utenfor Norge, mener politiet. Det dyreste våpenet på bildet er en Mauser 712 «schnellfeuer», kaliber 7.63 til 4000 euro, rundt 39.000 norske kroner.
Her er et utvalg skarpe håndvåpen som ble funnet hos en av de siktede. Alle var feilaktig utmeldt av våpenregisteret som plombert/destruert.

Politiet: Betydelig mengde våpen

Kjøpt hver for seg kan delene synes uskyldige, men politiet har gjennom beslag funnet mange funksjonsdyktige våpen.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif.

Flere av de siktede har stjålet store mengder våpen fra Forsvaret, tatt våpen som skulle destrueres eller fjernet plomberingen på våpen slik at de igjen ble mulig å bruke. Beslagene omfatter både hel- og halvautomatiske våpen.

Etterforskningen har vært så omfattende at Sør-Øst politidistrikt har fått ekstraordinære midler fra samordningsorganet i Politidirektoratet.

Fra dagens pressekonferanse i Tønsberg. Fra venstre senior kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad, etterforsknings- og etterretningssjef Lena Reif, påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen og leder av spesiell etterforskning, Skule Worpvik.

– Svikt i Forsvaret

– Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av disse våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og i politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier seksjonslederen for spesiell etterforskning, Skule Worpvik. Han har ledet etterforskningsarbeidet.

Flere av våpnene som ble beslaglagt, var priset i euro: – Dette gjør at vi tror de var tenkt solgt i utlandet, sier Worpvik.

Blant de andre involverte er det minst én person som har frekventert et MC-miljø. Politiet etterforsker mulige forbindelser til andre, kriminelle miljøer.

Dette våpenbeslaget ble gjort hjemme hos en 37-åring i Porsgrunn høsten 2015. I samme sak ble det gjort beslag i Skien, Hønefoss, Ringerike og Oslo.

54 Colt-pistoler dukket opp i beslagene. Disse var fra et parti med 1600 Colt-pistoler som skulle vært destruert i 2008.

– Vi vet ikke hva som har skjedd med resten, sier Worpvik.

Totalt er det funnet 122 våpen fra Forsvaret som Forsvaret selv har oppgitt at allerede var destruert.

Forsvaret: Rutinene måtte endres

Major Roar Wold, pressekontakt for forsvarssjefen, erkjenner at det var nødvendig å forbedre rutinene knyttet til destruksjon av våpen.

– Når vi har funnet det nødvendig å innføre nye rutiner, så er det fordi de ikke har vært gode nok, sier han.

De nye rutinene ble innført i 2015. Etter dette har Forsvaret ikke avdekket nye misligheter.

– Alle våpen som skal destrueres, sendes til ett sentralt lager som er Forsvarets. Selve destruksjonen av våpnene er det et selskap som heter Metallco AS som forestår. Det er alltid til stede forsvarspersonell når dette arbeidet utføres, sier Wold.

Endringene ble gjort for å redusere muligheten for at våpen skal komme på avveie. Hva de andre tiltakene er, ønsker ikke Forsvaret å kommentere.

– Politiet sier at flere personer med tilknytning til Forsvaret er siktet. Jobber noen av disse i dag i Forsvaret?

– Så vidt meg bekjent, så er de som er tiltalt eller domfelt, ikke ansatt i Forsvaret i dag. Forsvaret som arbeidsgiver vurderer hver sak individuelt ut fra de opplysningene vi får fra politiet. Siden flere av sakene ikke er ferdig etterforsket og enkelte dommer ikke er rettskraftige, så ønsker vi ikke gå noe nærmere inn på dette, svarer Wold.

Politiet viste frem noen av de beslaglagte våpnene funnet i Porsgrunn i 2015 på pressekonferansen onsdag. Det var denne saken som utløste «Operasjon Bonanza».

Dømt til over tre år i fengsel for salg av ulovlige våpen

En av de største sakene ble rullet opp i Ringerike tingrett i februar. Der ble to menn dømt til tre år og seks måneders fengsel for kjøp og salg av over 600 våpen.

Hjemme hos en pensjonert offiser (61) i Bærum ble det funnet én rifle, tre pistoler, tre maskingevær og 16 maskinpistoler lagret uten tillatelse.

I tillegg kom det frem under etterforskningen at mannen hadde underslått flere tusen skarpe skudd, en tåregassgranat og annet utstyr fra Forsvaret til en total verdi av over 284.000 kroner. En 62-åring fra Ringerike ble også dømt i tingretten.

– Dette er en veldig alvorlig sak, og jeg er glad retten i hovedsak delte vårt syn på skyld og straffereaksjon, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Dommen er anket og derfor ikke rettskraftig.

I retten innrømmet den tidligere offiseren delvis straffskyld, men han har valgt å anke.

– I dommen har retten gitt en lov om oppbevaring av plomberte våpen tilbakevirkende kraft. Vi har anket hele dommen, sier mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer 62-åringen. Han har hele tiden nektet straffskyld og har også anket.

– Han mener retten har foretatt en uriktig vurdering av kravene til plombering og oppbevaring av slike våpen og lengden på straffen, sier Drevland.