Norge

Kommunens nye prestisjeinstitusjon er ennå ikke tatt i bruk av unge gjengangere

Oslo kommune har opprettet en ny institusjon for kriminelle barn mellom 12 og 15 år. Men den er svært dyr. Derfor kan den i verste fall bli stående ubrukt.

Slik ser stuen ut på den nye institusjonen som er opprettet for unge kriminelle under 15 år i Oslo. Men ingen ungdomskriminelle har flyttet inn ennå.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Barnevernsinstitusjonen Adamstuen ungdomstiltak åpnet 17. februar. En smilende byrådsleder Raymond Johansen og byråd Inga Marte Thorkildsen sto frem i VG i anledning åpningen.

Med full drift vil institusjonen ivareta fire ungdommer. Den er midlertidig opprettet i et borettslag på Mortensrud, men ennå ikke tatt i bruk av dem som sårt trenger et tilbud: unge, kriminelle gjengangere.

Det har lenge vært etterspurt tiltak for ungdom som begår handlinger som er til fare for seg selv eller andre. At behovet er stort, viser Aftenpostens artikkel To brødre, om to av Oslos tyngste ungdomskriminelle. Den yngste broren bodde 170 dager på Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom, som er ment som et korttidstilbud. Årsaken var nettopp mangel på annen, egnet institusjonsplass.

  • Les den oppsiktsvekkende historien her: To brødre
Bildet viser et av rommene på institusjonen.

På Helse- og sosialutvalgets møte torsdag ble det stilt spørsmål om hvordan barnevernet har håndtert den saken. Aina Stenersen (Frp) spurte også:

– Byrådet har gjentatte ganger stått frem i media og skrytt av de få nyopprettede plassene innen barnevernet for denne gruppen. Er disse plassene på plass pr. dags dato?

Byråd Inga Marte Thorkildsen svarte at det har vært behov for å bruke Adamstuen ungdomstiltak som et akuttilbud til barn i en ekstra sårbar situasjon under koronautbruddet.

– Barne- og familieetaten planlegger å omstille tiltaket til opprinnelig formål så fort de kan. De vil være klare i løpet av svært kort tid dersom det kommer henvendelser fra en bydel om at de har barn med behov for dette tiltaket, sa hun.

Les også

Byråden om at barnevernet sendte to kriminelle brødre til Irak på kommunens regning: – Veldig spesielt

Har ikke fått henvendelser om barn som trenger plass

Men det er ikke bare koronautbruddet som er forklaringen på at unge, kriminelle gjengangere ikke har flyttet inn.

– Selv om vi på åpningstidspunktet hadde informasjon om barn som kunne være aktuelle, fikk vi ingen konkrete henvendelser fra bydelene, forteller Hege Malterud, direktør i Barne- og familieetaten.

– Vi er i dialog med noen bydeler om barn det kan være aktuelt at flytter inn.

– Hvorfor er det ikke kommet noen henvendelser?

Direktør Hege Malterud i Barne- og familieetaten sier det er mange forhold som skal vurderes før barnevernstjenestene flytter barn inn på institusjon.

– Vår analyse er at finansieringsmodellen er det største hinderet for å plassere barn på den nye institusjonen. Det er et meget spesialisert tilbud, med høy faglig kvalitet hos de ansatte. Tiltaket koster derfor mer enn såkalte normale institusjonsplasser, sier hun.

Malterud ønsker ikke å si hva en institusjonsplass her koster, men sier prisen pr. døgn er sammenlignbar med prisen på en plass i et ungdomsfengsel.

Den ligger på ca 20.000 kroner.

Plasser kan bli stående ubrukt

I Oslo er det barnevernet i hver av de 15 bydelene som betaler hele regningen for oppholdet ved en institusjon. I resten av landet betaler det kommunale barnevernet en egenandel på ca. 2500 kroner dagen, mens det statlige barnevernet Bufetat betaler resten.

Ifølge Hege Malterud er Barne- og familieetaten glade for at bystyret skal se nærmere på finansieringsordningen ved kjøp av institusjonsplasser i barnevernet i Oslo.

– I ytterste konsekvens kan man risikere at en kommunal institusjon ikke blir brukt, fordi bydelsbarnevernet søker billigere løsninger hos kommersielle aktører. Resultatet er at man har en kostnad ved at kommunale plasser står tomme og ubrukte, i tillegg til at kommunen betaler for kommersielle plasser, sier hun.

– Det er trolig ikke god økonomi for kommunen samlet sett.

Les mer om

  1. To brødre
  2. Barnevern
  3. Inga Marte Thorkildsen
  4. Oslo kommune