Norge

Norges selvforsyningsgrad under 40 prosent

Selvforsyningsgraden av mat fra norsk landbruk var i fjor for første gang på flere år på under 40 prosent.

  • Ntb

Ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) var selvforsyningsgraden av mat fra norsk landbruk basert på norsk fôr på 37,5 prosent i fjor. Man må tilbake til 2002 for å finne en så lav selvforsyningsgrad. Dårlig kornhøst og minkende kornareal blir nevnt som viktige forklaringer på nedgangen, skriver Nationen.

— Det var et krevende år for kornproduksjonen i fjor, og det slår kraftig ut på selvforsyningsgraden, sier Norges Bondelags leder Nils T. Bjørke.

Regjeringens mål er å opprettholde en selvforsyningsgrad på 50 prosent. Den offisielle beregningsmetoden som regjeringen baserer seg på, inkluderer fôrimport fra utlandet, samt produksjon av norsk kylling og svin. Nilfs tall er korrigert for fôrimport.

— Disse tallene må være et kraftig varsku for politikerne. Utviklingen går i feil retning og politikerne må ta hensyn til fôrimporten i utregningene, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Norsk Fjørfelags leder David Koht-Norbye er uenig i Furubergs betraktninger. - Norsk landbruk må produsere det forbrukerne vil ha. Kylling og høner spiser mye norsk korn, og det er en god måte å bruke ressursene på. Hadde vi importert kyllingen, ville ingenting av fôret vært norskprodusert, sier han.

Furuberg slår fast at hun ikke har noe imot norsk kylling, men hun mener mest mulig av fôret bør være norsk, og hun tar derfor til orde for økt innenlandsk kornproduksjon.