FHI ser deg: Bruker du munnbind på T-banen?

Bruker folk munnbind? Og holder de avstand? Det undersøker Folkehelseinstituttet ved å ha «spioner» på tog, buss, bane og ellers i kollektivtrafikken.

På oppdrag fra Folkehelseinstituttet telles nå folk med munnbind som tar kollektivtransport i Oslo.

Regjeringen bestemte 14. august å anbefale bruk av munnbind på offentlig transport, når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer.

Anbefalingene gjelder foreløpig til neste mandag.

Munnbind skal ikke være i stedet for, men i tillegg til, andre tiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19.

FHI har tidligere anslått at 30 000 personer må bruke munnbind i fem dager for å hindre at én person blir smittet.

Mange har hevdet at fordi Regjeringen kun anbefaler og ikke pålegger folk å bruke munnbind i rushtrafikken, er det kun et fåtall som følger anbefalingene.

Les også

Kjære voksne, hvor er munnbindene?

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet vil vite mer om trafikantenes vaner i kollektivtrafikken. Observatører teller og noterer om publikum bruker maske og om de holder en meters avstand

FHI teller deg

Dette ønsker nå Folkehelseinstituttet å finne ut av, ved rett og slett ved gå ut og telle passasjerer med munnbind, passasjerer uten munnbind og se på hvor flinke vi er til å holde avstand.

På ukens første pressekonferanse om covid-19 onsdag fortalte avdelingsdirektør Line Vold i FHI om studien.

– Folkehelseinstituttet har nå en observasjonsstudie på gang i kollektivtrafikken i Oslo. På oppdrag fra FHI er en del folk nå ute og noterer det de ser rundt seg, både når det gjelder munnbindbruk og om de holder avstand.

Vold presiserer at observatørene ikke noterer hvem det er som bruker munnbind eller ikke, og at formålet med studien er å se på omfanget.

Resultatene av studien skal foreligge mot slutten av uken, og blir en del av beslutningsgrunnlaget når FHI skal gi råd til helseministeren om munnbind bør brukes eller ikke.

Les også

Det flyter over av brukte munnbind på T-banestasjonene. Passasjerenes ansvar, sier Oslo Sporveier.

Høie forsvarer anbefaling fremfor påbud

Helseminister Bent Høie tror en av grunnene til at færre bruker munnbind nå, er at færre tar kollektivtransport i rushtiden.

Han mener fremdeles at det er riktig med en anbefaling og ikke et pålegg om bruk av munnbind.

– Hvis man innfører bruk av munnbind som en regel, skal den håndheves og det skal praktiseres likt hele veien, sier han.

Høie mener en anbefaling må være hensiktsmessig, og at jo flere tiltak befolkningen følger fordi det er fornuftig og logisk, jo bedre er det.

– Da er det viktig å unngå å få lovverk der det kan komme sidevirkninger, og øke konflikter rundt tiltak.