Norge

Ny rapport: Parkeringshuset som brant på Stavanger lufthavn, skulle hatt bedre brannsikkerhet

En evaluering av brannen i parkeringshuset på Sola i januar viser at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket og skulle hatt bedre brannsikkerhet.

Det brant kraftig i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola.
  • NTB
Deler av parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola raste sammen under brannen.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding.

En ny evaluering selskapet Rise Fire Research har gjennomført for direktoratet, slår fast at det var en rekke mangler ved brannsikkerheten og prosjekteringen av parkeringshuset på Sola som brant 7. januar i år.

Brannen startet i en Opel Zafira fra 2005 og spredte seg raskt. I alt ble over 400 biler skadd i brannen eller av stein og betong fra det sammenraste bygget.

Kontroll

Rise slår fast at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene.

– Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet. Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå legges til grunn, skriver DiBK.

Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet. I rapporten skriver Rise at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert.

Læring

Hensikten med evalueringen har vært å vurdere om dagens regelverk fungerer som forutsatt og om det er læringspunkter som kan bidra til å hindre lignende branner fremover.

– Evalueringen av brannen forklarer hvorfor brannen ble så omfattende. Vi ser ikke behov for å gjøre byggteknisk forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen. I tråd med anbefalingene fra Rise vil vi imidlertid se nærmere på behovet for å endre veiledningen vår om hvordan brannmotstanden kan reduseres ved bruk av åpne veggflater i parkeringshus, sier Per-Arne Horne i DiBK.