Banken Santander ilagt milliongebyr av Finanstilsynet

Finanstilsynet har ilagt banken Santander et gebyr på 9 millioner kroner fordi 1,6 millioner transaksjoner ikke er kontrollert etter hvitvaskingsloven.

Santander Consumer Bank har fått et gebyr på 9 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på hvitvaskingsloven. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gebyret fremkommer i et brev fra Finanstilsynet som ble offentliggjort tirsdag, melder E24.

Det var banken selv som i desember i fjor varslet Finanstilsynet om avviket.

«Hendelsen gjaldt en feil Santander hadde avdekket i ett av bankens kildesystemer til den elektroniske transaksjonsovervåkingen for å avdekke mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering», heter det i brevet fra Finanstilsynet.

1,6 millioner transaksjoner

Til sammen har omkring 1,6 millioner transaksjoner over en periode på fire år ikke blitt kontrollert i henhold til hvitvaskingsloven, ifølge tilsynet. Det dreier seg om totalt 303.415 kunder. Transaksjonene er senere etterkontrollert, og 32 av disse ble foretatt av kunder kategorisert som høyrisikokunder. Ingen av transaksjonene medførte imidlertid meldinger om mistenkelige forhold til Økokrim.

Finanstilsynet mener at avviket likevel er så alvorlig at det må ilegges gebyr og peker på at lovbruddet foregikk over lang tid og gjelder svært mange transaksjoner og kundeforhold.

Ikke enig i gebyret

Santander Consumer Bank har tidligere fått et forhåndsvarsel om gebyret og har i et tilsvar uttrykt at de er uenig i at overtredelsen utgjør et brudd på hvitvaskingsloven som bør sanksjoneres med et overtredelsesgebyr. Banken mener også uansett at gebyret er satt for høyt i forhold til overtredelsens grovhet.

Finanstilsynet har imidlertid ikke funnet grunn til å foreta endringer og fastholder at de avdekkede overtredelsene er av en slik art og omfang at overtredelsesgebyr skal ilegges.

Santanders Norden-sjef, Michael Hvidsten, sier til E24 at de mener det ikke er grunnlag for å ilegge gebyret. Banken har ikke tatt stilling om de vil påklage avgjørelsen.

Vedtaket kan påklages innen tre uker, og det er Finansdepartementet som da skal behandle saken.