Norge

Finanstilsynet krymper boliglånet for deg

Lånekunder stiller med mer egenkaptial etter at Finanstilsynet har skjerpet kravene.

Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

— Dette virker!

Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen la tirsdag frem tall som viser at det er blitt færre som tar opp høye boliglån. I desember i fjor endret han tilsynets retningslinjer, og krevde at bankene økte kravet til egenkapital i boliglån fra 10 prosent til 15 prosent.

Banknæringen har vært mot økningen. Kritikken har gått på at skjerpingen vil heve terskelen for de unges inngang i boligmarkedet, og at det vil skape et klasseskille mellom dem som kan få hjelp fra foreldrene og dem som ikke kan det.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

- Rom for forbedringer

— Retningslinjene er i store trekk fulgt opp av bankene, men det er fortsatt rom for forbedringer, sier Baltzersen. Han sier det er "en del" banker som ikke engang har tatt Finanstilsynets retningslinjer inn i sine interne retningslinjer eller i oppfølgingen av lånekundene.

Les også

Du kan spare tusenvis av kroner på riktig husforsikring

Han vil ikke være mer konkret når det gjelder rommet for forbedringer.

Tilsynet har undersøkt et utvalg nedbetalingslån med pant i bolig. Nedbetalingslån er kjennetegnet av full utbetaling med én gang, og at det er en fast avdragsplan. Tilsynet skiller mellom slike lån til kjøp av ny bolig og slike lån til andre formål, herunder å refinansiere eksisterende boliglån.

Undersøkelsen er gjort på nye lån utbetalt etter 1. juni i år. Tallene viser:

17 prosent av de undersøkte lånene hadde en egenkapital under kravet på 15 prosent. I fjor hadde 26 prosent en egenkapital under den daværende grensen på 10 prosent. Blant de av disse lånene som gikk til kjøp av ny bolig, hadde 27 prosent en egenkapital under retningslinjens krav om 15 prosent. 11 prosent av lånene var høyere enn boligens verdi, altså over pipen. I fjor hadde 38 prosent av slike lån til kjøp av ny bolig under 10 prosent egenkapital.

Å inkludere tilleggssikkerheten, for eksempel fra foreldrene, bringer nær halvparten av alle lånene med for lav egenkapital opp over grensen på 15 prosent, ifølge undersøkelsen.

Unge nærmest pipen

Andelen med lav egenkapital er størst i nedbetalingslån gitt til låntagere under 35 år som låner for å kjøpe ny bolig:

Les også

Fikk igjen én million kroner etter vannskade

Hele 43 prosent av disse lånene hadde en egenkapital under retningslinjens 15 prosent. Så mange som hvert femte av disse lånene var større enn boligens verdi. I fjor hadde 48 prosent av lånene til dem under 35 år en egenkapital under de 10 prosentene som da var retningslinjen. I Finansnæringens Fellesorganisasjon er adm. direktør Idar Kreutzer fortsatt bekymret for at retningslinjene "i urimelig stor grad rammer unge i etableringsfasen".

— Usikkerhet om omfanget av tilleggssikkerhet i fjor og i år bidrar til å gjøre det vanskeligere å analysere resultatene, sier han. Han frykter fremdeles "klasseskillet" bestemt av foreldrenes økonomi.