Norge

ESA undersøker avtale knyttet til utbygging i Farsund

EFTAs overvåkingsorgan ESA undersøker om offentlige midler gikk til privat vinning i forbindelse med utbyggingen av to kystområder i Farsund.

  • NTB

ESA har satt i gang undersøkelsen etter å ha mottatt en klage, heter det i en melding onsdag.

– Farsund kommune inngikk en kompleks serie av avtaler, inkludert opsjonsavtaler, med det private selskapet Glastad Farsund AS. ESA undersøker om kommunen solgte aksjer og eiendom under markedspris. Dersom det viser seg at Glastad Farsund fikk kjøpe til kunstig lav pris, må selskapet betale inn til kommunen forskjellen mellom den kunstig lave prisen og markedspris, melder overvåkingsorganet.

Da saken ble klaget inn for ESA, uttalte investor Endre Tarald Glastad til Dagens Næringsliv at forholdene i saken ble grundig sjekket da avtalen ble gjort.

Farsund-ordfører Arne Abrahamsen, som ikke hadde tiltrådt på det aktuelle tidspunktet, sa til avisa Lister24 at han venter med å kommentere saken til ESA har behandlet den.