Fylkesmannen refser Drangedal skole for brudd på mobbelov

Rundt 67 personer i Drangedal har fortalt om grov mobbing siden 70-tallet og frem til i dag. Fylkesmannen kritiserer Drangedal skole i en ny tilsynsrapport.

Knut Straume har fått hjelp til å takle de vonde minnene fra barndommen. Han sier han er sjokkert over omfanget av det som nå kommer frem på stedet han vokste opp.

En stor mobbesak ruller nå opp i Drangedal kommune, der flere mobbeofre har stått frem og fortalt om grov mobbing i en årrekke.

I mars i år åpnet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tilsyn ved skolen på bakgrunn av elevundersøkelser, henvendelser fra foresatte og medieoppslag.

I en ny, foreløpig tilsynsrapport slår Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fast at Drangedal skole har brutt opplæringsloven, paragraf 9, den såkalte mobbeparagrafen. Rapporten er basert på 70 varsler for de to siste skoleårene.

Ifølge rapporten er det ikke vist til et system der rektor sikrer at ansatte kan følge med på de særskilt sårbare elevene og hvem disse er. Skolen har derfor ikke fullt ut oppfylt sin følge-med plikt, i følge Fylkesmannen.

Les også

Forteller om mobbing i Drangedal: – Jeg var ikke typen som sladret. Kanskje det var derfor de aldri sluttet.

Fylkesmannen: «Setter ikke inn egnede tiltak»

Den foreløpige rapporten peker på flere lovbrudd de mener skolen har begått, blant annet:

  • Rektor sikrer ikke at alle ansatte varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  • Heller ikke at det blir satt inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.
  • Skolen dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad hvordan de innhenter elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.

Fylkesmannen skriver at selv om de har avdekket lovbrudd, kan de likevel se at det er igangsatt mange gode tiltak ved Drangedal skole.

Rektor Stein Hugstmyr ved Drangedal skole sier til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere den foreløpige tilsynsrapporten før skolen har gitt sitt tilsvar til Fylkesmannen innen fristen 3. oktober.

Fylkesmannen skal utarbeide en endelig rapporten etter fristen, og konklusjonene i rapporten kan endre seg på bakgrunn av skolens tilsvar.

– Om vinteren dyttet de hodet mitt ned i snøen

Knut Straume (39) fortalte Aftenposten i sommer hvordan han opplevde å bli mobbet på det groveste da han gikk på Drangedal skole på 80–90-tallet.

– Jeg kan ha vært rundt 8–9 år da de hengte meg opp i baskestativet.

– Og så var det stangen: Guttene tok tak i meg i armene og bena og løftet meg opp og dunket skrittet mitt mot en av stengene i leskuret. Om vinteren dyttet de hodet mitt ned i snøen og holdt det der til jeg nesten mistet pusten. Jeg var ikke typen som sladret, og jeg tok aldri igjen. Kanskje det var derfor de aldri sluttet, sier Straume.

Han er glad for at mobbesakene nå kommer frem i lyset.

Les også

Ni elever går til sak mot Drangedal kommune. Mener kommunen ikke gjorde nok for å hindre mobbing.

67 mobbeofre i kontakt med advokat

Knut Straume er en av 67 tidligere og nåværende elever ved skoler i Drangedal kommune i Telemark som har kontaktet advokat Vibeke Hein Bæra. De har fortalt om hvordan de er blitt utsatt for grov mobbing og trakassering.

Hun fikk de første henvendelsene for halvannet år siden.

– Det var mennesker i ulik alder, fra ulike skoler som ikke kjente hverandre. Da noen sto frem i lokalavisene og fortalte sine historier, tok enda flere kontakt, og nå er det registrert 67 offisielle saker, forteller advokaten.

Hun er i gang med å gå inn i hver enkelt historie og bekrefter at det vil bli fremmet erstatningskrav mot kommunen.