Stilte krav om ekstra overtid i terrorhelgen

Politiets Fellesforbund kjempet i de første dagene etter 22. juli for å sikre politifolk som måtte avbryte ferien, best mulig overtidsbetaling.

Politiets Fellesforbundets og Arne Johannessens kamp for politifolkenes overtidsgodtgjørelse like etter terrorangrepene 22. juli skapte sterke reaksjoner i Regjeringen og ikke minst i fagbevegelsen selv.

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen er rystet og sier at det ikke er tid for å forhandle om kompensasjon midt under en nasjonal krise. Det må være avklart i forkant eller håndteres i etterkant, sier han.

  1. juli sendte Politidirektoratet en redegjørelse til Regjeringen. Der fremgår det at politifolkenes fagforening hadde varslet at de ikke ville avbrutt ferien sin 22. juli uten full overtidsbetaling fra det øyeblikket de forlot feriestedet. Det skal ha skapt sterke reaksjoner, også innad i Regjeringen, at Arne Johannessen, lederen av Politiets Fellesforbund (PF), allerede i de første dagene etter terroren startet en lønnskamp for de 655 tjenestemennene som måtte avbryte sin ferie på grunn av terrorangrepene.
Les også

Regjeringen pålegger politiet å granske Utøya-aksjonen på nytt

Politidirektoratet opplyser at den første henvendelsen fra Arne Johannessen om kompensasjon kom lørdag 23. eller søndag 24. juli.Den lørdagen våknet Norge til nyheten om at over 80 mennesker var drept. Mange etterlatte kom i løpet av dagen til Sundvolden Hotel for å finne sine nærmeste. Søndagen var en nasjon i sorg samlet i Oslo Domkirke.

Vakte reaksjoner

- Det var kaos, og det vakte reaksjoner at Johannessen i denne situasjonen brukte tid på fagforeningskrav, sier en regjeringskilde som ønsker å være anonym.

Sentralt i uenigheten som oppsto, var overtidsbetaling for de politifolkene som måtte avbryte ferien sin. Det viser den interne e-posten fra Politidirektoratet sendt 27. juli, samme dag som det ble arrangert rosetog i mange norske byer.

Ifølge e-posten, som oppsummerer kravene fra PF, krevde Arne Johannessen og hans forhandlingssjef Victor Bjørn-Nielsen full overtidsbetaling for politifolk som måtte avbryte ferien, «fra de forlot feriestedet til de kommer på jobb» den 22. juli.

Les også

Politiet mottok flere bevisst feilaktige tips

Politidirektoratet var ikke innstilt på å betale overtid for den tiden tjenestemennene brukte på å komme seg fra feriestedet til jobb.Politidirektoratets syn på overtid var ifølge PF så problematisk at forhandlingssjef Victor Bjørn-Nielsen skal ha gjort det klart at uten overtidsbetaling vil deres medlemmer ikke avbryte ferie ved store kriser i fremtiden.

Hadde PF visst at de ikke fikk full overtidsbetaling også for reisetiden fra feriestedet, ville de anbefalt medlemmene ikke å avbryte ferien.

Ville frarådet ferieavbrudd

«Hadde PF (Politiets Fellesforbund) vært kjent med vår (Politidirektoratets) holdning, ville de anbefalt sine medlemmer å si nei til å møte under ferie», står det i en oppsummering fra samtaler mellom politiets ledelse og PF tirsdag 26. juli. Oppsummeringen er fra dagen etter og er ført i pennen av en av de ansatte ved direktoratets HR-avdeling.

I tillegg fremmet Politiets Fellesforbund i det samme møtet krav om at politifolkene måtte få ekstra feriedager som følge av at de hadde jobbet i helgen 23.-24. juli.

Dette kravet ble imøtekommet for lørdagen, mens Politidirektoratet sto på sitt i uenigheten om overtidsbetaling.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) har det øverste arbeidsgiveransvaret for politiet. Hun bekrefter overfor Aftenposten at hun få dager etter 22. juli ble skriftlig orientert av Politidirektoratet om uenigheten med PF knyttet til kompensasjon.

Politidirektoratets ledelse ønsker ikke å la seg intervjue om saken. Inge Arnt Inge Rolland, direktør i direktoratets arbeidsgiver— og administrasjonsavdeling, ønsker ikke å karakterisere dialogen med PF og deres opptreden i saken.

- Slapp det de hadde

Norsk Sykepleierforbund har mange medlemmer som måtte avbryte ferien 22. juli. Leder for sykepleierne Eli Gunhild By sier:

- Sykepleierne slapp det de hadde i hendene 22. juli. Jeg tror ikke mange tenkte på hvilken lønn de skulle få. Vi har valgt vårt yrke ut fra et sterkt ønske om å hjelpe andre mennesker. Det har ikke vært noen henvendelser eller noen samtaler om uenighet om lønn knyttet til 22. juli for vår del, sier By, som tilhører Unio, samme fagforbund som PF.

Leder Olaf Lingjærde i Oslo brannkorpsforening, som er en del av LO-forbundet Fagforbundet, sier at han synes det ville vært upassende å forhandle lønn i dagene etter 22. juli.

- Du forhandler ikke lønn i en slik situasjon. Brannsjefen har vært utrolig raus i etterkant av 22. juli og sørget for å ta vare på våre emosjonelle og øvrige behov, sier Lingjærde.

Han forteller at brannfolkene har et regelverk der reisetid betales som normalarbeidstid, ikke overtid.

Heller ikke Legeforeningen, som er med i Akademikerne, kom med noen lønnskrav i dagene etter katastrofen. Visepresident Trond Egil Hansen sier følgende:

- Henvendelsen fra Politiets Fellesforbund kan fremstå som dårlig timing. Men om den er upassende, kommer an på hvordan forholdet er mellom arbeidsgiver og arbeidstager i utgangspunktet. For legenes del er uventet merarbeid ved akuttsituasjoner ganske vanlig. Vi har rutiner for det.

Johannessen: Vanlig praksis ved ekstraordinære situasjoner

Leder av Politiets Fellesforbund (PF) Arne Johannessen tilbakeviser at han var for raskt ute med krav etter 22. juli.

- Når tok du først kontakt for å diskutere kompensasjon med ledelsen i politiet?

- Jeg vet ikke om det var 22., 23. eller 24. juli, men vi tok dette veldig raskt opp. Vi har en fast praksis for at når det oppstår ekstraordinære situasjoner, må vi raskt avklare spørsmål og hvilke regler som gjelder, sier Johannessen.

Han viser til at dette også ble gjort i forbindelse med flystyrten i Operafjellet på Svalbard, tsunamien i Thailand og Nokas-ranet. Johannessen sier han deltok i et møte med Politidirektoratet 26. juli fordi forbundet blant annet var opptatt av vilkårene for politifolk som møtte frivillig. Andre avbrøt ferien og pådro seg dermed ekstrautgifter.

- Men kravet om full overtidsbetaling på hjemturen går vel langt utover en bekymring for slike ekstrautgifter?

- Det viktigste målet var å mobilisere flest mulig politifolk. Og så var det viktig at de som avbrøt ferien, ikke satt med ekstra utgifter. I kriser er ikke det ordinære regelverket tilpasset den ekstreme situasjonen man jobber i.

- PF truet, ifølge referatet fra møtet 26. juli, også med at politifolk ikke ville stille opp i kriser i fremtiden uten overtidsbetaling også for reisetiden. Hvorfor kom dere med slike trusler?

- Det var ingen trusler, og jeg vil ikke tolke det som står i referatet. Det står det som står. Jeg oppfatter ikke det som en trussel. Våre medlemmer gjorde absolutt alt for å stille raskt opp i en krisesituasjon for nasjonen, men de fleste skjønner at når du stiller i en slik situasjon, så er du en arbeidstager. Den ekstraordinære innsatsen skal selvsagt godtgjøres.

- Er du kjent med at dette skapte sterke reaksjoner?

- Nei. Og jeg reagerer kraftig på at dette fremstilles som noe negativt. Målet var å få flest mulig politifolk i arbeid raskest mulig.

- Rystende og skammelig, mener Ap-sekretær

Flere sentrale politikere reagerer sterkt på at politiets fremste tillitsvalgte drev lønnskamp så kort tid etter terrorangrepet.

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen er rystet.

- Midt i en nasjonal krise som 22. juli er det ikke tid for å forhandle om kompensasjon. Det må være avklart i forkant eller håndteres i etterkant. Det er rystende og skammelig hvis det stemmer at Politiets Fellesforbund allerede i dagene etter 22. juli fremmet krav og gikk inn i forhandlinger om kompensasjon, sier Johansen.

Han mener landet var i sjokk i dagene etterpå, og at uansett hvem som rammes, må man kunne stole på at hjelpemannskaper utelukkende konsentrerer seg om sine arbeidsoppgaver i en krise.

Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp), sier:

- 22. juli og dagene etterpå satte frivillige og andre liv og helse på spill, og så forhandler Politiets Fellesforbund om lønn og avspasering for sine politifolk! Det tror jeg Arne Johannessen har store utfordringer med å få det norske folk til å forstå, sier Sandberg.

Han mener fagforeningens opptreden skaper tvil om sikkerheten når politiet må bruke ressurser på forhandlinger om lønn så tett opp til et stort terroranslag.

- Jeg kan ikke i min villeste fantasi tro at noen tjenestemenn på noe tidspunkt i dagene etter 22. juli tenkte på lønn eller ferie. Dette handler om ledelsen i Politiets Fellesforbund, og jeg håper det ikke skader betjentene i politiet, sier Sandberg.

Også Høyres nestleder Bent Høie kritiserer PF.

- Dette fremstår som veldig umusikalsk av fagforeningen. Jeg tror alle som var involvert i krisen, var trygge på at dette ville bli håndtert på en raus måte i etterkant uansett, sier Høie.

Regjeringskvartalet den 22. juli.