NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms, Oslo og Akershus.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, direktør i NVE Kjetil Lund og Klima og miljøminister Ola Elvestuen ved overrekkelsen av rapporten om områder som er egnet for vindkraft.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt frem for vindkraft, understreker vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, som hadde sin første dag på jobben som NVE-sjef.

Det ble klart på fremleggingen av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nasjonale ramme for vindkraft på land mandag formiddag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) var til stede under fremleggingen.

Pause i nye konsesjoner

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sier at det ikke kommer til å bli delt ut nye konsesjoner for vindkraft i Norge, før regjeringen har behandlet NVEs forslag.

På direkte spørsmål fra Aftenposten kunne statsråden ikke si noe om når regjeringen endelig fastsetter de områdene der det er egnet for vindkraft.

– Vi er mer opptatt av å ha en god prosess enn å sette en dato, sier han.

Klimaministeren håpet at planen skulle føre til færre omstridte prosjekter, men regnet med at det kommer til å bli betydelig diskusjoner om enkeltprosjekter.

NVE har vurdert i alt 43 områder, og landet på 13 områder som de mener er best egnet for vindkraft. Områder som av ulike grunner ikke egner seg for vindkraft, er blitt ekskludert underveis i prosessen.

De utpekte områdene er:

 • Vest-Finnmark
 • Namdal i Nordland og Trøndelag
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Sunnmøre og Nordfjord
 • Sunnfjord og Sogn
 • Nordhordland og Gulen
 • Sunnhordland og Haugalandet
 • Vest-Agder og Rogaland
 • Aust-Agder
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
 • Østfold
 • Nordre Hedmark

At et område ikke regnes som egnet, kan bero på faktorer som manglende mulighet for tilknytning til strømnett, påvirkning på dyreliv, landskapsvern, eller at det ikke blåser nok.

– Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft. Konsesjonsprosessene fremover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker Lund.

Den planen som ble lagt frem mandag formiddag, vil legge føringer for behandlingen av de konsesjonene som NVE har på sitt bord. De som ligger utenfor planen, vil ikke bli prioritert, opplyser fungerende informasjonsdirektør Arne Søiland til Aftenposten.

Olje- og energiminister Freiberg sier at det skal være en omfattende høringsprosess. Frem mot sommeren skal det regionalt arrangeres møter med berørte interesser.

Tøft for de utenfor rammen

– Vil det være umulig å få konsesjon til å bygge vindkraft i områder som ikke er omfattet av denne planen?

– Stortinget sa i forbindelse med behandlingen av energimeldingen at i de områdene som ikke er utpekt, kommer det til å bli vesentlig vanskeligere å få konsesjon, sier Børge Freiberg, og legger til: – Det er uansett konsesjonsbehandlingen som er svaret på det.

– Du er moderat i din begeistring for havvind, har man tid til å vente på havvind?

– Vi jobber med begge deler. Vi skal legge ut to områder tilgjengelig for havvind. Det har et stort potensial, men vi må likevel konstatere at interessen for vindkraft på land er noe annet enn til havs. Det har både med teknologi og kostnader å gjøre, sier olje- og energiministeren.