Norge

Er på ferie med barna når skolen begynner

Foreldre er på ferie med barna i hjemlandet når barna skal begynne på skolen. - Korttenkt og egoistisk, sier rektor.

Minst 125 pulter står tomme på skoler i Oslo. Tom A. Kolstad

 • Wenche Fuglehaug
 • Jørgen Svarstad
 • Pål V. Hagesæther
 • Minst 76 Oslo-elever har ikke møtt på Oslo-skolen etter ferien
  Hvert eneste år er det elever i Oslo-skolen som ikke møter til første skoledag.

Skolene må drive detektivarbeid. De ringer til foreldrene, drar hjem til dem og snakker med naboer. Noen elever kommer etter noen dager, andre dukker aldri opp.

Over to uker etter første skoledag er fortsatt over 125 barne— og ungdomsskoleelever i Oslo, altså fem-seks skoleklasser, savnet.

Aftenposten.no har tatt kontakt med samtlige grunnskoler i Oslo. 86 skoler, altså over tre av fem, har svart.

I noen tilfeller får skolene kontakt med foreldrene. Andre er sporløst forsvunnet.

Fem tomme pulter

På Ruseløkka skole står fremdeles fem pulter tomme.

Fire av dem skulle tilhørt førsteklassinger, mens det på den siste skulle sittet en andreklassing.

Rektor Elin Brandsæter vet at to av elevene oppholder seg i utlandet. De tre andre har de ikke fått kontakt med, selv skolen både har ringt, dratt hjem til elevene og sendt brev.

Går glipp av læring

Brandsæter forteller at savnede elever ofte er flerkulturelle barn som viser seg å være i opprinnelseslandet.

— Rent generelt er problemet elever som ikke returnerer fra lengre reiser, vanligvis fra hjemlandet. Hovedproblemet er rundt skolestart, forteller hun.

Hun mener det er alvorlig at ferske førsteklassinger går glipp av de første skoleukene.

Mister første skoledag

— Det ene er de rituelle tingene rundt første skoledag, som er en merkedag for alle elever. Allerede fra første dag starter vi med bokstavinnlæring og grunnleggende ferdigheter, sier hun.

- Hvilke konsekvenser får det at de går glipp av de første ukene?

— Mange blir hengende etter og trenger ekstra oppfølging for å ta igjen det tapte. De første ukene skjer også viktig sosialisering, det å bli en del av gruppen, sier hun.

Billigere flybilletter

Hun forteller at skolen er nøye på å informere foreldre om at det i løpet av et år er 190 skoledager og 175 fridager og at de oppfordrer sterkt til å legge reisene til fridagene.

— Hovedsakelig tror jeg ikke det handler om uvitenhet, men det kan være så elementære ting som priser på flyreiser, sier Brandsæter.

- Egoistisk

Hun har lite til overs for at foreldre holder barna borte fra skolen.

— I utgangspunktet synes jeg det både er korttenkt og egoistisk å frarøve barna skolegang de har krav på, selv om det selvsagt finnes omstendigheter, som sykdom og familieforhold, som rettferdiggjør at dette skjer enkelte ganger, sier hun.

Flere skoler opplyser til Aftenposten.no at de har mistanke om eller fått bekreftet at elevene befinner seg i opprinnelseslandet.

Kan miste skoleplassen

Etter to ukers fravær risikerer barna å miste skoleplassen. Hvis skolen er full når de kommer tilbake, må de søke seg til en annen skole.

Det hender også at savnede elever har flyttet og byttet skole uten å gi beskjed.

Utdanningsetaten i Oslo kommune fulgte forrige skoleår opp 75 tilfeller av ulovlig fravær. Etaten fant ut at over halvparten av elevene, 42 stykker, befant seg i utlandet.

Politianmeldt

Noen hadde utvandret, andre var der midlertidig. Resten hadde enten flyttet, byttet skole eller var feilregistrert. Bare 13 elever kom tilbake til skolen.

Utdanningsetaten har faste rutiner for hva skolene skal gjøre hvis elevene ikke møter opp (se faktaboks).

I ytterste konsekvens kan foreldrene bli politianmeldt.

— Hvis en elev har langvarig ugyldig fravær og eleven ikke blir funnet etter skolens og barnevernets undersøkelser, anmelder vi saken, opplyser direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen.

78 anmeldelser

Forrige skoleår (per mars 2012) ble foresatte til 8 elever politianmeldt. Politiet har henlagt én av sakene etter bevisets stilling, mens Utdanningsetaten fortsatt har fire til behandling.

Til sammen har etaten anmeldt foresatte til 78 barn siden 2005.

Da Aftenposten.no undersøkte antall savnede elever i fjor høst, var tallet 76. Men svarprosenten var dårligere, bare rundt en av tre skoler svarte.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Oslo-skolen manglet 37 barn etter ferien. «Syk bestemor». «Mistet flyet». Det er standardforklaringene rektoren får.

 2. NORGE

  44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst

 3. NORGE

  Rombarn holdes hjemme fra skolen etter drapsforsøk

 4. NORGE

  – Foreldre som ikke møter på foreldremøter, bør få hjemmebesøk av læreren

 5. NORGE

  – Det finnes ingen unnskyldning for at det vokser opp barn i Norge som ikke får skolegang

 6. OSLOBY

  Skole tar grep etter tyverier. Ber elever unngå å ta med Airpods, solbriller, kontanter og dyre luer.