Lite barn døde i Oslo etter å ha blitt smittet av E. coli-bakterien

Barnet er blitt smittet på ferie i Norge. Kilden til bakterien er ikke sporet opp.

En variant av E-coli kan føre til alvorlig sykdom hos barn og eldre.
  • Solveig Ruud

Barnet var mellom ett og to år gammelt, skriver NRK.

Dødsfallet, som skjedde på Ullevål sykehus torsdag i forrige uke, bekreftes av bydelsoverlege Irene Teslo. Hun sier det ikke er kjent hva smittekilden er, men det jobbes med å spore opp kilden.

NRK skriver at barnet døde etter å ha fått Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), som oftest har opprinnelse i en bestemt type E. coli-smitte.

Barnet ble smittet da familien var på ferie i Norge, men det er usikkert nøyaktig hvor det ble utsatt for smitte, skriver NRK.

– Sykdomsforløpet var uvanlig, og etter hvert veldig raskt og dramatisk forverret, sier Teslo.

Folkehelseinstituttet: Neppe utbrudd

Siri Hauge, overlege ved Folkehelseinstituttet, opplyser til NRK at de undersøker saken, i tilfelle det er snakk om et utbrudd.

– Vi har sett på informasjon fra hele Norge, og foreløpig ser det ikke ut som et utbrudd. Akkurat når ser vi på dette som et enkeltstående tilfelle, sier hun.

Hun sier det er sjelden at infeksjon med E-coli utvikler seg til HUS-syndromet.

Utbrudd i 2006

Norge hadde imidlertid et landsomfattende utbrudd EHEC-utbrudd med E. coli i perioden januar til mars 2006. Utbruddet omfattet 18 registrerte pasienter, hvorav 10 barn utviklet nyresvikt (HUS). Ett av dem døde.

Den gang var det en spekepølse, bl.a. morrpølse, som forårsaket dødsfallene.

Finnes normalt i tarmen

E-coli – eller Escherichia coli som bakterien heter, finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og hos varmblodige dyr.

Bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker. Den mest alvorlige varianten er EHEC. Bokstavene står for enterohemoragiske E. coli og betyr at den gir blodig diaré.

EHEC finnes hos drøvtyggere som kyr, sauer og geiter.

Barn og eldre utsatt

Infeksjon forårsaket av EHEC kan gi ulik sykdomsutvikling og alvorlighetsgrad. Det kan variere fra et asymptomatisk forløp eller ukomplisert diaré til alvorlige tilfeller av massiv blodig diaré.

I 10–15 prosent av tilfellene, særlig hos barn, eldre kan infeksjonen gi utvikling av hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) med nyresvikt.

Bakterien kan forurense overflaten på kjøtt. Når det males, kan bakterien være f.eks. i hele hamburgeren, men dør om den gjennomstekes.

Smitter via kjøtt og upasteurisert melk og ost

EHEC- og andre typer av E. coli-bakterien kan smitte gjennom forurenset kjøtt og grønnsaker som ikke er varmebehandlet godt nok. Den kan også finnes i melk og ost laget av upasteurisert melk og ost.

Bakteriene kommer inn i mat og drikkevann via avføring. Det kan f.eks. skje ved slakting, gjødsling og melking. Avføring med bakterier kan også renne ned fra beite til drikkevann og badevann og f.eks. gjennom salat.

Håndvask og gjennomsteking viktig

Siden bakteriene kan smitte direkte fra person til person gjennom skitne hender, er god håndhygiene viktig. Det er også viktig å gjennomsteke alle retter som består av kvernet kjøtt (bakteriene kan finnes på overflaten av kjøttstykkene før de kvernes.)