Oslo tingrett mener at den pågrepne i Krekar-saken kan ikke utleveres til Italia

43-åringen som er dømt til fengsel i Italia i mulla Krekar-saken, kan ikke utleveres, har Oslo tingrett kommet fram til. Han kan heller ikke varetektsfengsles.

Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i PST fikk ikke medhold i påstanden om fire ukers varetekt for mannen i 40-årene som er dømt til ni års fengsel i Italia.

Oslo tingrett vil løslate mannen som er dømt til fengsel i Italia i mulla Krekar-saken. Beslutningen er anket til lagmannsretten, og han forblir dermed i varetekt inntil videre.

Påtalemyndigheten ba tingretten om fire ukers varetekt, noe de altså ikke fikk medhold i. Kjennelsen er gitt oppsettende virkning. Dermed blir han sittende i varetekt inntil anken er ferdigbehandlet.

Den 43 år gamle mannen som er bosatt i Østfold, ble tidligere i sommer dømt til ni års fengsel i Italia uten å være til stede i retten. Norge mottok 19. juni en arrestordre fra italienske myndigheter for å få ham utlevert til Italia.

Ordren baserer seg på en tidligere en fra 15 juli i fjor, men den ledet ikke til pågripelse fordi han som norsk statsborger ikke da kunne utleveres etter gjeldende regelverk. Først etter at arrestordreloven 1. november 2019 trådde i kraft, stilte saken seg annerledes.

– Deretter har vi foretatt undersøkelser, slik vi skal etter loven, for å vurdere om vilkårene er oppfylt. Vi har kontaktet Kripos og italienske myndigheter, og vi har fått svar. Det har tatt noe tid, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Tirsdag morgen denne uken ble mannen pågrepet utenfor sitt hjem i Østfold.

Vilkår for utlevering ikke oppfylt

I november inngikk Norge i et europeisk samarbeid, med forpliktelser i henhold til europeiske arrestordre. Derfor er Norge nå forpliktet til å utlevere norske statsborgere, noe som ikke har vært gjeldende tidligere.

Det er også bakteppet for at Italia nå kan sende en begjæring om å få utlevert 43-åringen.

– Dette internasjonale samarbeidet er nødvendig for å gjennomføre straffesaker med forgreininger i flere land. Denne type regelverk er veldig viktig for å komme i havn med alvorlige straffesaker, sier Bakken Staff.

Tingretten har kommet fram til at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt. Retten viser til at blant annet til at 43-åringen ikke var til stede i retten i Italia og at nødvendig dokumentasjon ikke er fremlagt og har heller ikke fått dokumentasjon for at italienske myndigheter har spurt om det. I kjennelsen siteres arrestordreloven paragraf 11:

«Av tredje ledd går det fram at den nødvendige forsikringen skal være fremlagt før retten avgjør om vilkårene for overlevering er oppfylte. Fravær av slik forsikring får dermed karakter av en obligatorisk avslagsgrunn. Det er opp til retten å vurdere om det forekommer en tilstrekkelig forsikring».

Mener dommen er uriktig

Mannen har bestridt både varetektsfengsling og grunnlaget for utlevering. Han mener heller ikke at dommen mot ham i Italia er riktig.

– Han mener at den dommen er feil og bestrider da å ha vært medlem av en terrororganisasjon. Han fastholder at han har arbeidet som journalist, sier mannens forsvarer, advokat Celina Therese Ekholt, til NTB.

Påtalemyndigheten mente at det nå forelå unndragelsesfare på grunn av den nye arrestordren fra Italia. Forsvareren var imidlertid uenig i dette og viste til at mannen er godt etablert i Norge.

– Han har bodd her i 21 år og hatt statsborgerskap siden 2006. Han har også en kone som er norsk statsborger, og de har to små barn, sier Ekholt.

Lagmannsretten vil motta aktoratets støtteskriv innen arbeidsdagens slutt torsdag, mens forsvareren opplyser at en eventuell uttalelse til støtteskrivet sendes innen lunsj fredag.

43-åringen ønsker å skifte forsvarer, så en kopi av støtteskrivet vil bli sendt til advokat Nils Kristian Nordhus, som mannen ønsker som sin nye forsvarer.