Kan komme anbefaling om munnbind i buss, på trikk, tog og bane i midten av august

Danske og islandske myndigheter oppfordrer nå folk til å bruke munnbind på kollektivreiser. Hermela Taye og Torunn Nordtømme ser gjerne at Norge følger etter.

Hermela Taye (t.v.) og Torunn Nordtømme ser gjerne at det kommer en anbefaling om munnbind når man tar trikk, tog, bane eller buss.
  • Solveig Ruud
  • Christian Breidlid

– Det er bedre å være forsiktig nå enn å angre etterpå.

Ordene kommer fra Torunn Nordtømme. Hun og studievenninnen Hermela Taye bruker begge munnbind i Oslo sentrum.

– Det har jeg gjort lenge, for sikkerhets skyld. Jeg vil ikke bidra til å smitte noen, sier Taye.

Innen 14. august skal Folkehelseinstituttet (FHI) ha ferdig en vurdering om bruk av munnbind i befolkningen. Da kan det komme anbefalinger om bruk av munnbind på kollektive transportmidler.

Kommer med råd til departementet

– Munnbind kan ved en eventuell oppblomstring bli aktuelt å anbefale i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet, uttalte avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Dersom munnbind brukes, bør det brukes riktig. Du må blant annet sørge for at munnbindet dekker både munn og nese, sier Vold.

Nordtømme og Taye støtter en eventuelt anbefaling om slik beskyttelse når man reiser kollektivt.

– Jeg er overrasket over at det ikke allerede er innført, sier Taye.

Hermela Taye (t.h) og Torunn Nordtømme bruker munnbind når de ferdes der det er mange folk. De bruker den ikke på Kringsjå, der de bor.

Har bedt om å få det utredet

FHI har selv bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å få utredet bruken av munnbind. Fristen for oppdraget er altså 14. august.

– I oppdraget skal det blant annet vurderes i hvilke situasjoner munnbind eventuelt bør brukes, kriterier for å anbefale det og for å endre rådet, heter det i en pressemelding fra instituttet.

Det pågår intensiv forskning om effekten av ulike smitteforebyggende tiltak. Folkehelseinstituttet poengterer at de oppdaterer de faglige rådene kontinuerlig i tråd med kunnskapen som foreligger.

– Dette gjelder også anbefalinger om bruk av munnbind og ansiktsmaske i befolkningen, melder instituttet i en pressemelding.

Danskene og islendingene har endret strategi

Islandske myndigheter innfører nå krav om munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand, altså på offentlig transport og fly. Kravet gjelder også hos frisør. De nye anbefalingene kommer i forbindelse med litt smitteoppblomstring i landet.

I Danmark kom helsemyndighetene fredag med en oppfordring i samme gate. Her sies det at passasjerer skal bruke munnbind på buss, tog og metroen (T-banen), hvis det er trengsel og det ikke er mulig å holde den anbefalte fysiske avstanden.

Det opplyser Sundhetsstyrelsen i en pressemelding ifølge Berlingske.

– Det kan være vanskelig å holde avstand i mange situasjoner, selv om man gjerne vil. Det gjelder for eksempel i kollektivtrafikken i rushtiden eller i tettpakkede busser, tog og ferger, sier Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm til Berlingske.

Effekt av riktig brukt munnbind «godt dokumentert»

Folkehelseinstituttet skiller mellom munnbind og ansiktsmaske. De legger følgende definisjoner til grunn.

  • Munnbind: Medisinske munnbind produsert for bruk i helsetjenesten, og som innfrir gjeldende standarder.
  • Ansiktsmaske: Hjemmelagde eller fabrikkproduserte ansiktsmasker av tekstiler eller annet materiell. Det er ikke knyttet standarder eller annet lovverk til produksjon av maskene, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent.

Koronaviruset smitter ved at viruset overføres fra luftveiene hos en smittsom person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person.

– Erfaringen viser at viruset i enkelte tilfeller ikke bare smitter fra dem som er syke og har symptomer, men trolig også 1 til 2 dager før sykdomsdebut (presymptomatisk fase), og i enkelte tilfeller fra smittsomme personer uten symptomer (asymptomatiske bærere). Det antas imidlertid at smittsomheten er størst hos personer med symptomer på covid-19, opplyser instituttet.

De slår fast at den «smitteforebyggende effekten av munnbind er godt dokumentert når det brukes korrekt».

– Forskningen som er gjort så langt, tyder på at det er dårligere effekt av ansiktsmaske enn munnbind, og at det er stor variasjon ut fra type materiale og passform, påpekes det.

Ingen grunn til generell bruk

I dagens epidemiologiske situasjon anser Folkehelseinstituttet at effekten av generell bruk av munnbind i befolkningen vil være svært liten, og at det ikke er grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ansiktsmaske.

Anbefalingene kan imidlertid endre seg dersom man ser en økning av smitte i hele eller deler av befolkningen.

– Dersom FHI identifiserer geografiske områder, definerte situasjoner eller grupperinger i samfunnet med økt risiko for spredning, kan det bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind eller ansiktsmasker, opplyser instituttet.