Hurtigruten-utbruddet: Svekket tillit, rutinesvikt og ressurskrevende utbrudd

Besetningsmedlemmer fra Filippinene trengte ikke å gjennomføre karantene i Norge, trodde Hurtigruten. Svaret fra helsemyndighetene er krystallklart. Få oversikt over den kaotiske situasjonen her.

Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet.

Hurtigruten har erkjent rutinesvikt etter at det fredag ble meldt om koronasmitte på ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen. Hypotesen er at viruset er kommet fra en av de internasjonale besetningsmedlemmene.

– Det er mye som tyder på at regelverket ikke er fulgt, og det er ikke bra, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag.

Regjeringen drar nå midlertidig i bremsen. De nærmeste 14 dagene får ikke mannskap og passasjerer på skip med mer enn 100 personer gå i land ved norske havner. Rutinene og håndteringen skal ettergås.

Mandag kveld er det meldt om 41 smittede som følge av smittesituasjonen på Hurtigruten. 36 av disse er besetningsmedlemmer, fem er passasjerer.

Les også

Cruiset som gikk fra «århundrets tur» til en gigantisk nedtur

Hvorfor reagerer helseministeren på håndteringen?

Høie mener at tilliten til Hurtigruten er svekket.

Bakgrunnen er håndteringen av utbruddet. Det er kommet frem at selskapet ikke fulgte et råd fra Folkehelseinstitutttet (FHI) forrige onsdag, om å varsle passasjerene om koronasmitte som muligens kunne knyttes til en Hurtigruten-seilas. Først fredag ble smitten offentlig kjent.

Mandag kom det også frem at Hurtigruten stoppet et forsøk fra Hadsel kommune på å sende ut en pressemelding om at en person kunne ha blitt smittet på skipet. Det får Høie til å reagere «kraftig».

– De har vært en av pådriverne for at regjeringen skal åpne opp for denne type aktivitet. Derfor er det veldig synd at vi er kommet i denne situasjonen, sa Høie.

Les også

Usikkerhet om smittesituasjonen på MS Spitsbergen. Får ikke legge til på Svalbard.

Hurtigruten seiler ut fra Tromsø med kurs for Svalbard 24. juli. En passasjer fra dette cruiset er senere bekreftet koronasmittet.

Hurtigruten legger seg flate

Hurtigruten erkjente på sin egen pressekonferanse mandag at de ikke har fulgt opp karantenebestemmelsene for mannskap som skal mønstre på kystcruiseskip.

– Vi vet at vi ikke har fulgt opp utenlandsk mannskap og karanteneregler på en god nok måte om bord. Det gjelder 16 av mannskapet på Roald Amundsen fra Filippinene, sa Daniel Skjeldam, administrerende direktør i Hurtigruten.

Daniel Skjeldam under pressekonferansen mandag kveld.

– Vi har sviktet, vi har gjort feil, og på vegne av selskapet beklager jeg det, sa han.

Hurtigruten innstiller nå alle ekspedisjonsskip og bestiller ekstern granskning av smitteutbruddet.

– Hadde vi fulgt prosedyrene, hadde vi trolig ikke fått smitte om bord. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi trolig informert gjestene allerede onsdag kveld. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi ikke sluppet gjestene i land på fredag, sier Skjeldam.

Hva sier reglene?

For mannskap som skal mønstre på kystcruiseskip, er det ikke gjort spesielle unntak fra reglene om innreisekarantene. Dermed må disse gjennomføre karantenetiden på ti dager, med mindre det foreligger unntak.

Hurtigruten har vist til at de har fulgt et internasjonalt regelverk. Men helseminister Bent Høie fastslo at skipstrafikk må følge de nasjonale reglene.

– Det er de som gjelder. Det er ikke tilstrekkelig å følge internasjonale regler, sa Høie.

Smitteutbruddet på Hurtigruten var den store saken under mandagens pressekonferanse.

Hvorfor oppretter politiet sak?

Mandag ble det kjent at politiet oppretter sak og etterforsker om Hurtigruten har brutt bestemmelser i smittevernloven.

Et sentralt punkt i etterforskningen vil være å avklare om Hurtigruten eller ansvarlige personer om bord på Roald Amundsen «hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 ved anløp Tromsø havn fredag 31. juli 2020», heter det i en pressemelding fra Troms politidistrikt.

Hurtigruten risikerer å bli bøtelagt. Enkeltpersoner som eventuelt har brutt loven, risikerer bøter eller fengsel.

Det er laget særskilte regler for kystcruiseskip. Hvorfor?

Kystcruiseskip anløper flere havner og har i mange tilfeller et høyt antall passasjerer og mannskap om bord. Et smitteutbrudd vil potensielt kunne ramme et stort antall mennesker, som vil kunne spre smitte videre til personer på land. Derfor er det gitt strenge regler for når mannskap og passasjerer kan gå i land.

Ifølge en veileder for kystcruiseskip utviklet av Helsedirektoratet i forbindelse med koronapandemien skal personer som er i karantene, ikke møte i cruiseskipets tjenestelokaler. «Det er viktig at virksomheten kommuniserer dette til ansatte og besøkende», heter det videre.

– Hvor alvorlig ser dere på dette smitteutbruddet?

– Her er det jo relativt mange smittet, og det er potensielt smittede andre steder i landet også. Det er også noen tilfeller blant passasjerene som har reist hjem til andre kommuner. Så det er veldig viktig nå at vi får gjort godt smittesporingsarbeid rundt de som er positive, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Virusrammede skip har vært aktuelt siden starten av koronapandemien. I februar ble for eksempel over 3000 personer satt i karantene da det ble oppdaget smitte på cruiseskipet Diamond Princess. I etterkant viste det seg at over 700 ble smittet av koronaviruset.

Vold fra FHI poengterte mandag at erfaringer internasjonalt har vist at cruisetrafikk er spesielt utsatt. Guldvog påpekte at aldersgjennomsnittet hos cruisepassasjerer ofte er høy. Høy alder er den tydeligste risikofaktoren for å bli alvorlig syk av covid-19.

Det er fortsatt relativt lave smittetall. Hvorfor er det grunn til bekymring?

Da Norge skulle gjenåpnes, var helsemyndighetene opptatt av at det ikke skulle skje for raskt. For at et åpnere samfunn skulle lykkes, var det avgjørende at smitten holdes på et lavt nivå.

Hvis smitten havner ut av kontroll, kan det være myndighetene igjen må stenge ned deler av landet. Det vil koste dyrt, og helsevesenet kan igjen bli presset.

I Norge var smittetrenden lenge fallende. Men i uke 30 (20. – 26. juli) ble det registrert 94 nye smittetilfeller til forskjell fra 53 nye tilfeller uken før. Siden er flere smitteutbrudd blitt oppdaget. Det som gjør utbruddet på Hurtigruten ekstra krevende, er at det berører personer fra mange ulike kommuner. Det øker risikoen for spredning betydelig.

Det understreket også Guldvog på mandagens pressekonferanse:

– Det er ekstremt ressurskrevende og belastende med et smitteutbrudd på et cruiseskip.