Mulla Krekar kjemper mot utlevering til Italia

Mulla Krekar risikerer utlevering til Italia og tolv års fengsel for terrorforbund, men avviser blankt at det er hold i anklagene.

Mulla Krekar motsatte seg utlevering til Italia da Oslo tingrett startet behandlingen av vilkårene i utleveringssaken. Krekar er dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging. Her sammen med advokat Brynjar Meling. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar da han møtte i Oslo tingrett mandag.

Retten skal ta stilling til om Krekar kan utleveres til Italia, hvor en domstol dømte ham til tolv års fengsel i juli. Saken er anket.

– Jeg motsetter meg selvfølgelig utlevering, sa Krekar via tolk.

Han kritiserte blant annet bevisene som er lagt til grunn i italiensk rett. Samtidig viste han til at Norge har brukt millionbeløp på rettssakene mot ham de siste 17 årene.

– De spiller og spiller og spiller og betaler, sa Krekar.

Han hevdet at det ikke er noe problem for ham, men at det er et problem for det norske folk.

Lederfigur

I sitt innledningsforedrag leste politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST blant annet fra rettskraftige dommer i Italia, hvor fire personer ble dømt til fengselsstraffer for å tilhøre gruppa Rawti Shax. Krekar er pekt ut som grunnlegger og leder for denne gruppen, som blant annet har holdt kontakt i chatterom på nettet.

– Gruppens endelige formål er å kaste regjeringen i den kurdiske delen av Irak og opprette et islamsk kalifat basert på sharia, slår dommen fast.

Det hevdes at organisasjonen planla aksjoner for å bortføre regjeringsmedlemmer i Kurdistan.

– Det er en delvis hemmelig organisasjon som er organisert i celler, heter det i dommen.

– Hemmelig terrororganisasjon

Hafsmoe leste også opp kjennelsen om å fengsle Krekar i Italia. Her beskrives det hvordan Krekar angivelig bygget opp Rawti Shax som en hemmelig terrororganisasjon.

– Han ledet organisasjonen fra Kongsvinger fengsel i Norge, ga instruksjoner gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelige strategier for å holde liv i organisasjonen.

Politiadvokaten gikk videre med å argumentere for at forholdene Krekar er dømt for i Italia, også er straffbare etter norsk lov. Dette er et av vilkårene som må være oppfylt for at Krekar kan utleveres.

Meling: – Mangler

Mulla krekars advokat, Brynjar Meling, påpekte på sin side på det han mener er tydelige mangler ved den italienske etterforskningen og rettsprosessen.

– Måten den dommen er blitt til på, svekker utleveringsbegjæringen mer enn den styrker den. Det er helt åpenbart en dom som ikke tilfredsstiller kravene om en rettferdig rettergang, sier Meling.

Blant annet mener Meling det er alvorlige feil i gjengivelsen av en rekke lydfiler av avlyttede samtaler Krekar har hatt.

Ikke på terrorliste

Advokaten bestrider ikke at forholdene kan være straffbare i både Italia og Norge, men mener terskelen til å dømme noen for terror er en helt annen i norsk rett enn det som er lagt til grunn i dommene fra italia.

For å understreke dette poenget viste Meling til sakene om nordmenn som har sluttet seg til IS i Syria.

– Sentralt i alle sakene om terrorforbund, eller deltakelse i terrororganisasjon, er at det er helt avgjørende om vedkommende organisasjon er terrorlistet på FNs terrorliste. Rawti Shax står ikke på noen sånn liste, sier Meling.

Utlevering

Om Oslo tingrett finner at vilkårene er for utlevering er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten. Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

– Denne sakens politiske side skjerper domstolens ansvar, sa Meling i retten.

Han viste blant annet til at gjentatte Frp-justisministre har gjort det til sine valgløfter å sende Krekar ut av landet og at Frp-leder Siv Jensen har sagt at hun er villig til å sette menneskerettighetene til side for å fengsle Krekar.

Det er satt av to dager til behandlingen i Oslo tingrett.