Breiviks mor ville ha lukkede dører

Mor ønsker ikke at opplysninger fra Anders Behring Breivik barndom skal offentliggjøres.

Da rettessaken skulle starte klokken 09.00 i dag kom den terrortiltalte Anders Behring Breivik som vanlig til sin plass på forsvarerbenken. Men etter ti minutter ble han ført ut igjen.

Etter nærmere 20 minutter etter planlagt start, satte dommer Wenche Elisabeth Arntzen retten.

— Før vi begynner, vil vi ta opp et spørsmål om lukkede dører. Det har ikke kommet noen begjæring om det fra partene, men det har kommet en begjæring fra mors advokat om referatforbud, sier dommer Arntzen.

Se Arntzens opplesning i videoen øverst.

Ville lukke dørene

Behring Breiviks mor ønsket i utgangspunktet at opplysninger om henne og Behring Breviks barndom ikke skulle offentliggjøres, og at retten skulle gå for lukkede dører når de sakkyndige skal forklare seg.

Det vil imidlertid ikke retten ta til følge.

— Selv om det kan være en belastning kan ikke retten se at det krenker privatlivets fred. Hensynet til mors privatliv vil tas av de sakkyndige, sier Arntzen.

Hun legger imidlertid til at sensitive opplysninger om Breiviks mor, barnevernsdokumenter og statens senter for ungdomspsykiatri, og navn på Breiviks venner ikke skal bli kringkastet gjennom NRKs sendelse.

NRK sensuerer sensitive deler

For at NRK skal rekke å sensurere disse opplysningene, er det lagt inn tre minutters forsinkelser i TV-sendingene fra Oslo tingrett.

Rettspsykiater Synne Sørheim og Torgeir Husby skal nå avgi sin forklaring, og redegjøre for sin vurdering av Behring Breivik.

For første gang på flere uke var rettssal 250 full av tilhørere. Det er knyttet spenning til forklaringen til de to rettssykiaterne.

Dommer Wenche Arntzen fastslo at retten vil gå for åpne dører, til tross for ønsket fra Behring Breiviks mor om det motsatte når rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim forklarer seg.