Her er Bane Nors interne oversikt over feilene som herjet jernbanen i høst

Skøyen. Lillestrøm. Hadde Bane Nor fått orden på disse stasjonene, ville livet blitt enklere for pendlerne rundt Oslo. Det viser oversikten Bane Nor har nølt lenge med å gi fra seg.

Tidligere oppsto mange feil på Oslo S. Men etter en sjau fra 2011 og noen år fremover ble mye utstyr skiftet ut her og i Oslotunnelen mot Skøyen. Det har gitt resultater. Men tilsvarende arbeider på nettopp Skøyen må vente ytterligere. I dag er nettopp Skøyen en «verstingstasjon», der problemene raskt forplanter seg til Oslo S og pendlere her.

I høst, spesielt i august og september, ble lokaltrafikken rundt Oslo herjet av feil og forsinkelser.

Det har tatt Aftenposten fire måneder å få innsyn i hvor og hvorfor alle feilene oppsto. Men nå har Bane Nor oversendt oversikten, som forteller at det i knappe syv uker disse to månedene oppsto over 110 hendelser på pendlerstrekningene mellom Oslo og Drammen, Jessheim og Moss.

Les hele saken med abonnement