Norge

Mæland skjerper praksisen for utvisning når utlendingers egentlige formål med oppholdet i Norge er å bedrive straffbar virksomhet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland gir politiet ny instruks som gjør det lettere å utvise utlendinger for ordensforstyrrelse.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland instruerer politiet og utlendingsmyndighetene om å innføre en strengere praksis overfor utlendinger som knyttet til narkotikamiljøet i Oslo. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

 • Per Anders Johansen
  Journalist

– En innstramming av praksis kan ha en viktig forebyggende effekt for kriminalitet og gi mer trygghet i byene, sier Mæland.

Hensikten med den nye instruksen er å innføre en strengere praksis når politiet pågriper utlendinger i miljøene som selger narkotika åpenlyst på gatene i Oslo.

I dag blir utvisning etter ordensforstyrrelser bare vurdert dersom utlendingen også har begått andre straffbare forhold. Nå skal det bli enklere.

– Dette er et verktøy politiet ikke har i dag, og som politiet mener det er behov for. Men denne instruksen kan politiet og UDI utvise utlendinger som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, og som blir straffet for ordensforstyrrelse, særlig når dette skjer på steder hvor det foregår narkotikaomsetning, sier justis- og beredskapsministeren til Aftenposten.

Hun understreker at den nye utvisningspraksisen skal gjelde utlendinger som har kommet til Norge lovlig, enten fra andre land i EØS eller utenfor Schengen-områder.

– De har ikke oppholdstillatelse, men er her på visum eller begrenset opphold, og bruker tiden til å bedrive kriminalitet. Det kan virke forebyggende og bidra til å fjerne dette problemet som Aftenposten har omtalt i flere artikler, sier Mæland.

Rundt Grønland og Akerselven har det i årevis foregått åpent narkotikasalg. Nå har naboer og næringsdrivende reagert på at narkotikamiljøet har spredd seg til gater og nabolag på Grønland. Foto: Bjørge, Stein

Dette sier den nye instruksen

Instruksen går ut på at Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet kan vurdere utvisning og bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse dersom vedkommende får straff for ordensforstyrrelser.

Utvisning skal også vurderes dersom de «trosser pålegg fra politiet om å fjerne seg fra et bestemt område».

Dette skal bare skje når politiet «har konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen er knyttet til annen kriminalitet», for eksempel når «utlendingen oppholder seg på en samlingsplass eller lignende som er et kjent sted for narkotikaomsetning eller annen kriminalitet, eller forholdet er egnet til å skape utrygghet for omgivelsene».

Politiet gjør undersøkelser etter knivstikking på Grønland i oktober 2019. I fjor ble det anmeldt 57 ran og 43 tilfeller av grove trusler med kniv i bydel Gamle Oslo, samt 1147 narkotikasaker. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politiet: I Norge for å begå kriminalitet

Aftenposten har i flere artikler omtalt det åpne salget av narkotika, trusler, knivstikking og ran i området rundt Grønland.

I noen få bydeler i Oslo sentrum foregår 11,6 prosent av all kriminalitet i Norge, ifølge statistikk fra politiet. En viktig årsak til dette, er narkotikamiljøene og kriminaliteten det medfører.

«Erfaring viser at opphold i slike miljøer ofte skjer i kombinasjon med andre straffbare handlinger, særlig narkotikalovbrudd og vinningskriminalitet», skriver departementet.

I mange av sakene har politiet mistanke om at «utlendingens egentlige formål med oppholdet i Norge er å bedrive straffbar virksomhet selv om utlendingen ikke er straffet for andre forhold».

«De involverte er ofte utlendinger uten et sted å bo og uten tilstrekkelige midler», heter det i instruksen.

– Mange unge i dette miljøet er ikke utlendinger, men norske statsborgere som født og oppvokst i Oslo med innvandrerbakgrunn?

– De som er norske statsborgere kan vi straffeforfølge og eventuelt følge opp gjennom tiltak fra barnevern og andre offentlige etater. De berøres ikke av denne instruksen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Politiet i Oslo har fått nesten en halv milliard kroner mer siden 2017. Samtidig går antallet narkotikasaker kraftig ned. Burde ikke politiet bruke mer krefter på heller å ta flere selgere som i dag omsetter narkotika åpent på gaten?

– Jeg skal besøke Oslo-politiet på mandag og snakke om blant annet dette spørsmålet. Jeg tror bakgrunnen er mer komplisert. Selv om det har vært færre mindre narkotikasaker, har politiet hatt flere større saker mot narkotikamiljøet. Vi skal ha trygge gater og trygghet for barn og ungdom. Jeg mener derfor det kan være riktig med utvisning når utlendinger blir straffet for ordensforstyrrelse og skaper utrygghet for omgivelsene, sier Mæland.

Strengere krav for EØS-borgere

En stor andel av utlendingene som i dag blir pågrepet i Oslo på steder med narkotikasalg eller annen kriminalitet, er EØS-borgere, ifølge instruksen.

Justisdepartementet understreker at instruksen også gjelder dem, men at det i slik saker stilles strengere krav. Bortvisning av EØS-borgere av hensyn til offentlig orden, bare kan skje hvis «det hos utlendingen foreligger, eller må antas å foreligge, personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn».

Den nye instruksen om «Bortvisning og utvisning på grunn av ordensforstyrrelser» er den første fra den nye justis- og innvandringsministeren etter bare fem dager på jobb. Hennes forgjenger Jøran Kallmyr (Frp) ga utlendingsmyndighetene 11 nye instrukser og rundskriv i løpet av de 10 månedene han var statsråd.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Narkotika
 3. EØS
 4. Monica Mæland
 5. Justisdepartementet
 6. Politiet
 7. Grønland

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  I noen få bydeler i Oslo sentrum ble det begått 36.000 straffbare lovbrudd i fjor

 2. NORGE

  Færre straffesaker etter at Norge stengte ned

 3. NORGE

  Justisministeren om Grønland: – Jeg forstår godt at situasjonen er frustrerende for dem som bor her

 4. OSLOBY

  Krever kommunale vakter på Grønland: – Nå ropes det om hjelp. Dette er et svar.

 5. KULTUR

  James Gaffigan brøt reglene fordi han er koronafast i Norge. Nå må den kjente dirigenten reise fra familien.

 6. POLITIKK

  Vil ha slutt på trafikkontroller for å få tid til overgrepssaker