Mæland skjerper praksisen for utvisning når utlendingers egentlige formål med oppholdet i Norge er å bedrive straffbar virksomhet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland gir politiet ny instruks som gjør det lettere å utvise utlendinger for ordensforstyrrelse.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland instruerer politiet og utlendingsmyndighetene om å innføre en strengere praksis overfor utlendinger som knyttet til narkotikamiljøet i Oslo.

– En innstramming av praksis kan ha en viktig forebyggende effekt for kriminalitet og gi mer trygghet i byene, sier Mæland.

Hensikten med den nye instruksen er å innføre en strengere praksis når politiet pågriper utlendinger i miljøene som selger narkotika åpenlyst på gatene i Oslo.

Les hele saken med abonnement