Sommeren er høysesong for tvangsekteskap

Mange norske minoriteter drar på ferie til hjemlandet og ender opp med å bli giftet bort av familien.

Ifølge tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det siden 2004 og frem til 2012 registrert rundt 2300 personer som har søkt hjelp etter press, trusler og vold knyttet til tvangsekteskap.

En kvinne på 21 år ble tatt med til familiens opprinnelsesland og tvunget til ekteskap med vold. Ekteskapet skulle sikre mannen oppholdstillatelse i Norge.

I teorien skiller man mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Tvangsekteskap blir registrert av myndighetene, forsøkt bekjempet og har egne handlingsplaner. Arrangerte ekteskap anses som tradisjon og vies liten oppmerksomhet.

Les hele saken med abonnement