Norge

Tidligere biskop Olav Skjevesland er død

Tidligere biskop i Agder og Telemark Olav Skjevesland er død, 77 år gammel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • NTB

Familien bekrefter dødsfallet overfor avisen Dagen. Skjevesland døde søndag etter lang tids sykdom.

Olav Skjevesland var biskop i Agder og Telemark fra 1998 til han gikk av med pensjon i 2012. Han var preses i Bispemøtet fra 2006 til 2010, da Helga Haugland Byfuglien overtok.

– Hans gjerning var preget av ydmykhet og personlig beskjedenhet, kombinert med lun humor og skarp iakttakelsesevne. Han hadde dyp kjærlighet til lokalmenighetene og kirken, uttaler preses Helga Haugland Byfuglien til avisen Dagen.

Hun legger til at hun har lært mye av Skjevesland og omtaler ham som en høyt aktet biskop og teolog med stor kunnskap, forkynnerglede og formidlingsevne.

Skille stat og kirke

Skjevesland ledet kirken i perioden da spørsmålet om skillet mellom stat og kirke ble debattert. Han var også kirkens overhode under den store striden om tilsettelse av prester som levde i homofilt samliv og striden om vigsel av homofile i kirken.

Skjevesland uttalte allerede i 2000 at kirke og stat burde skilles fordi staten hadde ydmyket kirken i homofilidebatten.

Skjevesland var medlem i Presteforeningen i 44 år før han meldte seg ut i 2014 i protest mot vedtaket om vigselsliturgi for homofile par.

– Trygg leder

Skjevesland ble født i Drøbak og har sin teologiske utdannelse fra Menighetsfakultetet i Oslo. Han ble cand.theol. i 1967. Skjevesland hadde en rekke prestestillinger og undervisningsstillinger og var dessuten rektor ved Det praktisk-teologiske seminar på Menighetsfakultetet.

– Som biskop i Agder og som preses var han en trygg leder som videreførte presterollen i bispegjerningen. Han var en litt forsiktig mann som lot Ordet gjøre sin virkning og ikke de store fakter. Han var god med ord, nesten i overkant noen ganger. Han var en god venn og sjelesørger, sier Vidar Haanes, rektor ved Menighetsfakultetet, til Vårt Land.