Solgte ubåtbase til privatperson - nå gjenvinner rederi tilknyttet Forsvaret kontrollen

Russiske fartøyer brukte eks-ubåtbasen Olavsvern. Ikke vårt ansvar, sa Forsvaret. Vi har ikke vurdert saken, sa PST. Nå kommer basen igjen under Forsvarets kontroll.

Ubåtbasen Olavsvern ved Tromsø omfatter 25.000 kvadratmeter med fjellanlegg, kai og en boligmasse på 13.000 kvadratmeter. Basen, som Forsvaret i 2013 ikke lenger ønsket å bruke penger på, skal være godt vedlikeholdt. Nå kan virksomhet her igjen bli knyttet til Forsvaret.

Det er nettstedet Aldrimer.no som kan fortelle at rederiet Wilhelmsens datterselskap WilNor Governmental Services AS (WGS) sikrer norsk kontroll med Olavsvern, ubåtbasen i Tromsø som Forsvaret ga fra seg i 2013.

Ifølge nettstedet tar Wilhelmsen-selskapet kontroll med basen på oppdrag fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Det skjer ved at selskapet får kontroll på 66 prosent av aksjene.

Olavsvern, som i sin tid ble bygget for NATO-midler og kostet mellom tre og fire milliarder kroner, ble vedtatt nedlagt av Stoltenberg-regjeringen i 2009. Fire år senere fikk privatpersonen Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kjøpt basen for 38,1 millioner kroner.

Så kom russiske skip seilende til basen.

Les også

Flystasjonen på Andøya skal bort. Men forkjemperne mener listen over motargumenter vokser seg stadig lengre.

Amerikanere reagerte på russisk seismikkskip på Olavsvern

Det var amerikanske ABC nyheter og nyhetsmagasinet Newsweek som i mars 2015 kunne fortelle at russiske forskningsfartøyer bruker den tidligere så hemmelige ubåtbasen, to mil fra Tromsø.

Newsweek fant det svært underlig at Norge lot russiske forskningsskip, som det ble hevdet at til dels brukes til militære formål, fikk benytte basen.

Det ble uttrykt frykt for at utenlandske aktører skulle plassere utstyr på Olavsvern.

Overfor Aftenposten fraskrev norske myndigheter seg i tur og orden ansvaret.

«Kontrollen med utenlandske borgere på norsk jord er ikke Olje- og energidepartementets ansvarsområde», het det i regjeringen.

«Anlegget er helt sivilt. Vi har hverken ansvar eller myndighet til å følge det opp, ei heller lage regler for bruken av det», sa Forsvaret.

Heller ikke PST hadde gjort noen vurdering av bruken av Olavsvern.

Kongelige portretter var blant klenodiene Gunnar Wilhelmsen fikk med seg da han kjøpte seg en marinebase i 2013. I 2015 fleipet folk med at han fikk betalt av Kreml.

Helt andre signaler nå

I mars 2015, altså samtidig med oppmerksomheten rundt Olavsvern, ble rederiet Wilhelmsen en del av Forsvaret.

Rederiet og underleverandøren NorSea Group ble gjennom en avtale med Forsvaret ansvarlig både for å oppbevare forsvarsmateriell, og ved øyeblikkelig behov frakte materiell og personell til utvalgte posisjoner over hele landet.

Slik forklarer nå direktør i WilNor Governmental Services AS (WGS), Vidar Hole, snuoperasjonen rundt Olavsvern overfor Aldrimer.no:

– Vi leverer jo beredskapsrettede logistikktjenester til Forsvaret. Vi er jo godt orientert om situasjonen og behovene i Forsvaret. Olavsvern er jo på mange måter et hull når det gjelder dagens basestruktur for Marinen.

Han siteres på at hverken Forsvaret eller selskapet har oversikt over hva driftskostnadene kommer til å bli.

Hverken forsvarssjefens stab eller Forsvarsdepartementet har foreløpig ønsket å kommentere saken overfor nettstedet.

I en av fjellhallene på Olavsvern er det tørrdokk for ubåter. Basen ble bygd for ca. fire milliarder kroner og solgt for 38 millioner. Kommandørkaptein Geir Bentzen var siste militære sjef på den spesielle basen.