Norge

Få heltidsjobber for helsefagarbeidere

Av 3200 utlyste faste stillinger som helsefagarbeider, var bare 500 heltidsjobber. To av ti hadde stillingsbrøk under 20 prosent.

Ifølge Fagforbundet vil Norge mangle 40.000 helsearbeidere de neste årene. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

  • NTB

Dette går frem i en undersøkelse Retriever har gjort på oppdrag fra Fagforbundet, skriver Dagbladet. Bare 15 prosent av de utlyste, faste stillingene i undersøkelsen var på heltid, mens fire av ti hadde under 50 prosent stillingsbrøk. Noe over to av ti hadde stillingsbrøk mellom 51 og 80 prosent.

Undersøkelsen baserer seg på ledige stillinger lyst ut på nav.no i perioden mars til juni over hele Norge.

– Denne undersøkelsen bekrefter at det er en deltidskrise. Det er spesielt ille fordi både samfunnet, kommunene, den ansatte og brukerne vil tjene på at flere ansettes på heltid, sier leder Metter Nord i Fagforbundet.

Fagforbundets leder Mette Nord sier det er deltidskrise i Norge. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Hun sier det i Norge vil mangle 40.000 helsearbeidere de neste årene, og hun sier mye av årsaken er nettopp at folk bare ansettes i deltidsstillinger.

– Det er ikke bra for brukerne, som hele tiden møter nye ansikter, og det er ikke bra for dem som jobber i denne sektoren. Dette løpet kan vi ikke fortsette med, sier Nord. Hun legger til at folk ikke vil satse på en utdanning i helse- og omsorgssektoren dersom de ikke får sikkerhet om å få jobb.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)? 1564051648002

Les mer om

  1. Helsepolitikk
  2. Fagforbundet