- Det hører ingen steds hjemme

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener Sps ledelse ikke har mandat til å avblåse krav om reforhandling av EØS-avtalen.

- Man kan ikke ha et så dogmatisk forhold til EØS at man før landsmøtet og før valget må forplikte seg til hva man skal gjøre etterpå, sier, Per Olaf Lundteigen (Sp).

— Det hører ingen steds hjemme. Slik karakteriserer Sp-representanten Arbeiderpartiets press mot Sp i EØS-saken, samt egen ledelses håndtering av saken.

Onsdag gikk leder i Senterungdommen, Sandra Borch, hardt ut og mente Sp burde vurdere sin deltagelse i Regjeringen etter det som hadde skjedd i EØS-saken den siste uken.

Hun ble satt på plass av Sp-nestleder Ola Borten Moe.

«Dumt»

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen gir indirekte uttrykk for at han tenker i de samme baner som Sandra Borch. Han minner om at det rødgrønne samarbeidet består av en rød og en grønn pol.

— Senterpartiet representerer den grønne. Samarbeidet er en strategisk, taktisk allianse som er bedre enn alternativet, men det er bare en strategisk taktisk allianse som gjelder inntil den viser seg å være mindre hensiktsmessig enn alternativet, sier han, og bekrefter at alternativet for hans del er å være i opposisjon.

Lundteigen karakteriserer det som dumt av Sps ledelse å love at man ikke skal kunne ta opp spørsmålet om reforhandling av avtalen fra regjeringskontorene, og sier rett ut at ledelsen ikke har fullmakt til å gjøre dette.

— Man kan ikke ha et så dogmatisk forhold til EØS at man før landsmøtet og før valget må forplikte seg til hva man skal gjøre etterpå, sier han.

Irritasjon

Etter kraftig press fra flere Ap-topper sendte ledertrioen i Sp mandag ut en felles pressemelding der de slår fast at EØS-avtalen skal ligge til grunn for det rødgrønne regjeringssamarbeidet. Samtidig slår Sp-ledelsen med Liv Signe Navarsete i spissen fast at partiet i regjeringskontorene ikke vil komme til å kreve en reforhandlet avtale med EU.

Det er ikke minst løftet om det siste som har satt sinnene i kok i Sp og ført til en irritasjon over det de ser på som Ap-ledelsens kjør mot Sp og SV i denne saken. Flere enn Sandra Borch mener ledelsen har vært for ettergivende.

Fylkeslederen i Østfold Sp speilvender Borchs innfallsvinkel og mener Sp skal stå på sitt og fortsatt kjempe for frihet til å ta opp en reforhandling av avtalen - også fra regjeringskontorene.

— Ja. Og så får heller Ap si i fra om det ikke er greit, sier Per Inge Bjerknes, som mener Ap heller får kaste ut Sp enn at Sp skal trekke seg.

— Da tror jeg Ap havner på kollisjonskurs med sin egen grasrot. Den kostnaden får de ta, ikke vi, sier han og understreker at Sp må tørre å ha en tydelig og selvstendig stemme i EØS-debatten.

— Det er grunnleggende for oss, sier han.

«Ikke ukjente fenomener»

Sps nestleder Ola Borten Moe mener den interne uroen i regjeringen den siste tiden gjorde det nødvendig å avklare at Sp ikke vil stille krav om hverken utmelding av EØS eller reforhandling av EØS-avtalen.

— Jeg føler meg veldig trygg på at vårt landsmøte i 2013 kommer til å følge opp denne veldig tydelige anbefalingen fra arbeidsutvalget og slutte seg til vedtakene fra 2005 og 2009 om at norsk EØS-medlemsskap ikke skal stå i veien for Sps regjeringsdeltagelse, sier Borten Moe.

Han minner om at EØS-avtalen også lå til grunn for Bondevik I-regjeringen da Lundteigen var generalsekretær og statssekretær.

— Så helt ukjente fenomener er vel dette heller ikke for Lundteigen, selv om han den gangen satt i mer setrale posisjoner, sier Borten Moe.

Legge lokk

Lundteigen mener debatten om EØS-avtalen er viktig og nødvendig. Avtalen har ifølge Lundteigen konsekvenser som Sp og Ap må løse uten at man forsøker å kue noen.

— Ingen politiske ledere kan legge lokk på den, aller minst i de rødgrønne partiene, sier han, og begrunner dette med at de er deres velgere som først og fremst ser de negative konsekvensene av avtalen, enten det dreier seg om smittespredning på grunn av importregler eller sosial dumping og uryddige forhold i arbeidsmarkedet.

— Sp må jo diskutere dette grundig uavhengig av hva Aps ledelse måtte mene. Det er helt åpenbart, sier han og legger til at dette selvsagt er noe fagbevegelsen setter pris på at Sp gjør.

Han minner om at Sp har sitt program som det arbeider etter i dag og en regjeringserklæring. Parallelt skal partiet behandle og vedta et nytt program.

— Det må vi få gjøre uforstyrret av hva andre partier måtte mene om oss, sier han med klar adresse til Aps ledelse.

- Mener du at Sp ikke bør love å avstå fra å kunne kreve en reforhandling av avtalen?

— En hver avtale må vurderes ut i fra situasjonen som en står oppe, i og de forhold som utvikler seg fremover. Det er bare uklokt å være dogmatisk i slike spørsmål. Svaret mitt er selvsagt at vi også må se på EØS-avtalen. Hva det vil bety, det må vi komme nærmer tilbake til. Men å si «status quo» mellom Norge og EU er lite fremtidsrettet. Det er bare korttenkt, sier han.

Han viser til at forholdene kan forandre seg svært raskt, ikke minst i arbeidsmarkedet.