Norge

Oslofjorden er nesten tom for fisk

Torskebestanden har kollapset og flere steder er innholdet av miljøgifter så høyt at fisk og skalldyr ikke kan spises, viser ny rapport.

Torskebestanden i Oslofjorden går ned, og Mattilsynet advarer mot å spise torsk fra indre Oslofjord på grunn av høyt innhold av kvikksølv.
  • Frøydis Braathen
    Journalist
  • Torstein Ringnes
    Redaksjonell utvikler

– Oslofjorden trenger hjelp. Det som før var en fiskerik fjord er nå en mer eller mindre fisketom fjord, skriver Maria Pettersvik Arvnes, forsker ved SALT og prosjektleder for en ny rapport om status for Oslofjorden.

Rapporten er bestilt av Miljødirektoratet, som på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) har ledet arbeidet med å utarbeide forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden.

Les hele saken med abonnement