Norge

WHO advarer: – Åtte av ti unge er så lite aktive at det går på helsa løs

Og norske barn og ungdommer er minst like stillesittende som andre.

Denne spreke gjengen var blant de første i løypa da skiføret var på plass ved Holmenkollen i begynnelsen av november. Men i snitt er norske barn og ungdommer mer inaktive enn unge i mange andre land.
  • Wenche Fuglehaug Fallsen
    Journalist
  • NTB

Har du barn eller barnebarn, liker du sikkert tanken på at dine håpefulle er blant de sprekeste, mest aktive og sporty i verden. Glem det!

Norske barn og ungdommer er mer inaktive enn briter og amerikanere. Så rolige og stillesittende at det går på helsa løs. En ny generasjon unge er i ferd med å vokse opp med overvekt, hjerte- og lungesykdommer, kreft og diabetes. Den alvorlige diagnosen stilles i en fersk rapport utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHOs undersøkelse omfatter data fra 1,6 millioner ungdommer mellom 11 og 17 år fra 146 land og er publisert i det britiske medisinske tidsskiftet The Lancet.

Mer aktive gutter, jentene sitter mer stille

I Norge har antallet gutter som er i for lite fysisk aktivitet, sunket fra 2001 til 2016, da tallene til rapporten ble hentet inn. Studien viser en økning i antallet jenter som er i for lite bevegelse.

I Norge var over 78 prosent av guttene og 88 prosent av jentene for lite aktive i 2016, ifølge undersøkelsen. Samlede tall for både jenter og gutter i Norge viser at det er en marginal positiv endring i aktivitetsnivået blant unge.

Etterlyser hastetiltak

Gjennomsnittstallene viser at bare én av fem ungdommer i verden er aktiv nok. 81 prosent av de unge hadde altså under én times fysisk aktivitet om dagen.

Og mønsteret er likt. Selv i landene med flest aktive ungdommer, som USA og Irland, fikk over 70 prosent for lite mosjon.

– Nå er det nødvendig med hastetiltak for å øke den fysiske aktiviteten, særlig for å fremme og for å beholde jenters deltagelse, sier Regina Guthold, forsker og hovedforfatter av WHO-studien.

I landene med færrest aktive unge, som Sør-Korea, Sudan og Filipinene, var rundt 90 prosent for lite aktive. Jenter er mindre aktive enn gutter, og kjønnsgapet er betydelig bortsett fra i Afghanistan, Samoa, Tonga og Zambia.

Bangladesh klarte seg best, 63 prosent av guttene og 69 prosent av jentene var inaktive. WHO et mål om å få ungdommer verden rundt til å bli 15 prosent mer aktive innen 2030. Det globale målet blir mest sannsynlig ikke oppfylt.

– Fare for tidlig død

Den canadiske barnemedisineren og fedmeprofessor Mark Tremblay sier til Lancet at fysisk inaktivitet er den fjerde ledende risikofaktoren for for tidlig død over hele verden.

– Den elektroniske revolusjonen har forandret folks bevegelsesmønster på en grunnleggende måte. Folk sover mindre, sitter mer, går sjeldnere, kjører mer regelmessig og gjør mindre fysisk aktivitet enn de pleide å gjøre.

WHOs globale handlingsplan for fysisk aktivitet sier at bruk av digitale medier, som involverer for mye tid brukt på telefoner, bærbare datamaskiner og spillenheter, er medvirkende årsak til de unges inaktivitet. WHO har allerede anbefalt å begrense skjermtiden for de yngste barna.

Hjemme hos denne familien er det tydelige regler for skjermbruk: – Det er en del av barneoppdragelsen

Påpeker usikkerhet

WHOs rapport baserer seg på spørreskjemaer utført på skoler verden over. Ifølge Forskning.no er det en stor feilmargin i slike målinger. Det er vanlig at deltagerne feilrapporterer fordi de husker feil eller gjerne vil sette seg selv i et bedre lys.

Dersom aktiviteten hadde blitt målt med bevegelsesmålere, er det mulig resultatene ville blitt annerledes. I en undersøkelse ved Norges idrettshøgskole fra 2018 viste bevegelsesmålere for eksempel at over halvparten av norske ungdommer fikk minst en times mosjon om dagen.

Forskning.no påpeker også at ulike land ikke nødvendigvis bruker samme definisjoner for fysisk aktivitet. I utviklingsland med dårlig skoledekning er det heller ikke sikkert at undersøkelsen speiler det virkelige gjennomsnittet i landet.

Les mer om

  1. Verdens helseorganisasjon (WHO)
  2. Mobil