Norge

Tok bachelor som 77-åring, synes studentene er late

Jan Husebye syntes det var lekende lett å ta en bachelorgrad på Universitetet i Oslo, og skjønner ikke hvorfor studentene somler sånn. Foto: Jørgen Svarstad

Mens de fleste studenter ikke fullfører i tide, ble Jan Husebye (77) ferdig et halvt år før tiden.  – Jeg kunne gjort det på ett år hvis jeg hadde gått inn for det, sier han.

  • Jørgen Svarstad

Kantinen på Universitetsbiblioteket på Blindern er halvfull av kaffedrikkende studenter. Husbeby ser seg rundt og sier:

-Mitt inntrykk er at de leser for lite og bruker kolossalt mye tid på kantinene. Det er jo flere spisesteder her enn i Oslo sentrum.

Tidligere denne uken ble den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning lagt frem. Den viste at bare 39,7 prosent av bachelorstudentene klarte å bli ferdig med graden sin på normert tid, som er tre år.

Leste etter rypejakten

-Jeg fatter det ikke. De fleste her er minst like intelligente som meg, sier Huseby.

Selv ble han ferdig med bachelorgraden sin i religionshistorie ved Humanistisk fakultet i høst. Han brukte bare to og et halvt år og produserte dermed omtrent dobbelt så mange studiepoeng som gjennomsnittsstudenten på hans fakultet.

-Hvis jeg hadde gått inn for det, kunne jeg klart å ta graden på ett år. Jeg tok opptil fem eksamener i semesteret, og om høsten kom jeg aldri i gang med lesingen før etter rypejakten, sier friluftsentusiasten.

Tilstandsrapporten dokumenterte at det på universitetene står aller dårligst til med historisk-filosofiske fag. Under en av fire fullfører på normert tid og hele 47 prosent dropper ut. Religionshistorie, som Husebye tok bachelor i, tilhører denne faggruppen.

Fornøyd med studieopplegget

Husebye er riktignok ikke ukjent med livet på lesesalen. Fra før av har pensjonisten, som i yrkeslivet blant annet drev datafirma og jobbet på BI, en femårig Cand real-grad i kjernefysikk og en MBA i økonomi. Han har ingen ting å si på studietilbudet ved Universitetet i Oslo: Studentene skjemmes bort med gode forelesere og flott utstyr, mener han.

Les også

Få studenter ferdige i tide

Norske studenter bruker i snitt 34 timer i uken på studier, altså mindre enn en normal arbeidsuke, ifølge den internasjonale Eurostudent-undersøklsen.

Late studenter

Husebye synes de er litt late.

-Ja, det synes jeg. Jeg er ikke tilhenger av å si at alt var så mye bedre før, men holdningen er en helt annen enn da jeg studerte for første gang. Da var det stort å studere. Man følte seg privilegert. Jeg har truffet utallige mennesker som sier at de skulle ønske at de kunne ha studert, men de hadde ikke råd.

Les også

- Gi blaffen i universitetsrankingene

Husebye syntes ikke religionsstudiet var spesielt krevende. Han leser høyt fra en eksamensoppgave:-"Tre av fem eksamensoppgaver skal besvares.” Da kan du komme deg gjennom det med ved å bare ha lest halve pensum.

Alkohol

Han mener det kreves lite studentene. Dessuten fikk han inntrykk av at de drikker vel mye alkohol.

-Mange er ikke ordentlig voksne. Før betraktet man å studere som en form for arbeid. Og man snakket om at de kan for lite, noe jeg fikk bekreftet da jeg snublet over de nasjonale prøvene for grunnskolen. Jeg ble helt himmelfallen. Matte for 8. klasse tilsvarte 6. klasse da jeg gikk på Folkeskolen, sier han.

Studietips

77-åringen hadde ingen annen motivasjon for å studere enn å at han synes temaet var interessant og morsomt. Egentlig planla han å ta master, men droppet det fordi det var så mye obligatorisk undervisning.

-Hvordan kom du deg gjennom pensum?

-Jeg jobber konsentrert. Det er viktig at du ikke får så mange avbrudd, men du kan ikke lese for lenge av gangen, da blir det lite effektivt. Og du må være relativt målrettet og vite hva du vil oppnå. Jeg fant ut at jeg skulle ha C i snittkarakter. I arbeidslivet lærte jeg at man kan dele inn arbeidsoppgaver i ”a”, som det er absolutt viktig at du kan godt, og ”b” og ”c” som er mindre viktig. Du må bruke nok tid på det som er viktig, og så kan du skumlese det som er mer perifert. Jeg plukket ut de viktigste forelesningene og dro på dem, og så leste jeg litt etterpå.

Vil ha mer veiledning

Norsk studentunion (NSO) vil ikke være med å at studenter er late.

-Nei, studenter er ikke late. Studenter ønsker åha best mulig utbytte av sine studier, og da må man legge til rette for at såskjer ved å satse på bedre utdanningskvalitet, sier leder Øyvind Berdal.

Les også

Byråkrati spiser opp forskning ved UiO

Kvalitetsreformen, der et av målene var at «studentene skal lykkes», har på ti år bare ført til marginale forbedringer når det gjelder gjennomstrømming og studiepoengproduksjon.-Vi mener at dette handler om at studentene trenger mer veiledning og oppfølging. Man har vært mer opptatt av å få studentene inn og ut enn hva som skjer i læringssituasjonen, sier han.

Les også:

Les også

  1. Her lykkes landets studenter aller best

  2. Mener mange studietilbud gir dårligere kvalitet

  3. Flere hopper av studiene