Norge

Kan koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene

  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef
  • Prognosene er usikre, men skulle inntil 50.000 få opphold, vil utgiftene de neste fem årene kunne bli mellom 40 og 50 milliarder kroner, sa statsministeren til Stortinget i dag.

— Kommer det mange, enslige mindreårige vil tallet bli betraktelig høyere, sa hun.

Hun var også opptatt av at det kan bli aktuelt med en enklere standard i hvordan flyktninger skal mottas. Hun viste til at Sverige oppretter teltleirer for asylsøkere.

– Det er viktig å være praktisk og løsningsorientert i denne prosessen. Vi er nødt til å få kostnadene ned. Asylsøkerne skal få et godt og forsvarlig, men nøkternt tilbud, sier hun.

Strømmen av flyktninger og andre migranter til Norge tiltar. I forrige uke kom det 1946 asylsøkere over grensene, en økning på 419 fra uken før, viser tall fra UDI.

KrF vurderer å utsette løfter

KrF-leder Knut Arild Hareide var opptatt av at bistandsbudsjettet ikke må brukes for å dekke utgifter til å ta imot flyktninger, slik statsministeren åpnet for i sin redegjørelse.

Hareide sier til Aftenposten at han syntes det var en meget god redegjørelse fra statsministeren.

— Hun ga et realiistisk og krevende perspektiv på det som nå er i ferd med å skje. Her er det viktig å si at vi ikke bare må stille spørsmål ved kostnadene, men gjøre det som er riktig. Nå stiller vi opp i en tid med 60 millioner mennesker på flukt. Da skal Norge være med.

- Du advarte mot å røre bistandsbudsjettet. Fikk du signaler fra statsministeren på det?

— Vi vet ikke helt hva Regjeringen gjør på dette området, det får vi komme tiltake til.

- Du nevnte at man kanskje må omdisponere ting i budsjettet. Hva bør man gjøre noe med?

— KrF må gjøre sine prioriteringer, om to uker lander vi dem på vår busjettkonferanse. Men vi må se på om alle de tiltakene som er planlagt til neste år, absolutt må skje da eller om om noe kan utsettes. Og så må vi se på økte inntektsmuligheter, f.eks når det gjelder grønne avgifter.

Skei Grande: - Ikke behov for tvangsbosetting

Venstre-leder Trine Skei Grande roser statsministerens tale og håper på at det er mulig å skape et bredt kompromiss om flyktninge- og asylpolitikken.

— Det jeg nå frykter er lav saksbehandlingskapasitet som gir store køer der folk ikke får svar.

- Kommer Venstre til å gå inn for tvangsbosetting av flyktninger ute i kommunene?

— Jeg føler egentlig ikke det er behov for et slikt virkemiddel. Vi har heller tro på tiltak som gjør det lettere å la folk som står i kø får lov til å komme i arbeide raskt og mens de venter.

Frp vil returnere, og hjelpe i nærområdene

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik pekte på viktigheten av å hjelpe flyktningene i nærområdene.

— Det er viktig å få på plass et retursystem, slik at de som ikke har krav på opphold raskt kan returneres. Og slik at de som trenger hjelp kan få det, sier Nesvik.

Men Nesvik kommenterte ikke statsministerens anslag på at utgiftene til å håndtere flyktningestrømmen de neste årene kan koste 40-50 milliarder kroner.

Aftenposten forklarer:

Les også

Derfor er de fleste asylsøkere menn

Advarer mot permanent underklasse

Ap-leder Jonas Gahr Støre takket statsministeren for redegjørelsen, som førstemann ut i replikkrunden.

— Jeg vil advare mot en spiral nedover. De som kommer må ikke bli C-klasse og D-klasse i det norske samfunnet. Den stor utfordringen er integreringen. Flyktningene må ikke bli en permanent underklasse, sier Støre.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sa at Sp ville være veldig skeptisk til å opprette teltleirer til flyktningene, slik statsministeren sa vil være aktuelt.

– Vi må tenke langsiktig, vi må ha bred politisk enighet. Vi er avhengig av at alle politiske partier legger vekk sine kjepphester for å komme fram til enighet, slo hun fast på talerstolen, ifølge NTB.

- Viser nordmenns hjertevarme

Statsministeren sa at alle ledd i asylkjeden vil bli satt på prøve som følge av den høye tilstrømningen.

-Og denne situasjonen kan vedvare. Det vil få store konsekvenser på mange samfunnsområder. Vi må søke europeisk samarbeid.

Solberg sa hun var imponert over engasjementet her hjemme for å ta imot flyktningene.

— Det viser nordmenns hjertevarme. Den vil vi trenge mye av fremover, selv om norske myndigheter har et hovedansvar, sier Solberg.

Hun sa at EU-kommisjinens tiltakspakke som nå diskuteres i Europa, med bl.a. gjenopprettelse av Schengens yttergrense, er godt mottatt i flertallet av EU-landene.

— Samlet er dette en viktig start for å få en koordinert innsats mot migrasjonsutfordringene.

De Grønne vil bruke tvang

Rasmus Hansson (MDG) ber regjeringen vurdere å tvinge kommunene til å ta imot flyktninger og å tilby dem introduksjonsprogram på linje med andre kommunale tjenester, ifølge NTB.

– Stadig flere mennesker søker beskyttelse i Europa. Vi må belage oss på at denne situasjonen blir langvarig, om ikke varig. Da må alle kommunene bidra, sier Hansson.

Han mener en såkalt tildelt bosetting av flyktninger, altså at kommunene blir pålagt å ta imot et visst antall flyktninger, vil kunne føre til et bedre tilbud.

– Tildelt bosetting vil kunne skape mer forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar situasjon. Kommunene, UDI og IMDi vil da vite hvor mange flyktninger Norge kan bosette, og alle kommune vil allerede ha gode introduksjonsprogrammer på plass, sier stortingsrepresentanten.

Les også:

Les også

Frykter sjokkregning på Syria-flyktningene

Les også:

Les også

  1. Russland hevder å ha bombet 53 IS-mål på 24 timer

  2. Solgte huset for å hjelpe flyktninger

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa