Norge

Norske tog må vente med svensk fart

Den nye hurtigtoget fra Stockholm bringer deg til Oslo på fire og en halv time. Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener vi må lære av svenskene.

Lokfører Stefan Rydberg førte det første toget i den svenske togoperatøren SJs satsing mellom Oslo og Stockholm. Nå tar det fire timer å komme seg mellom de skandinaviske storbyene. Et resultat av langsiktige planer, sier Miljøpartiet De Grønne.
  • Einar Fannemel

— Reisetidene er et resultat av at jernbanen i Norge er blitt nedprioritert i 50 år, sier Rasmus Hansson i MDG.

I går skrev Aftenposten om at norske tog går like sakte som på 70-tallet. Heller ikke milliarder i investeringer har gitt noen stor forbedring.

— Det er fullt mulig å få et mye raskere og bedre togtilbud i Norge. Men da må det vedtas en samlet og prioritert jernbanesatsing på Stortinget som gjør jernbanen viktigst, ikke nest viktigst, sier Rasmus Hansson i MDG.

Lange planer gir kortere reisetid

Hansson mener at det er en ukoordinert politikk som har ført norsk jernbane ut i uføret, og han bruker Aftenpostens eksempel fra gårsdagens avis for å illustrere sitt poeng. Ved Mjøsa og på Vestfoldbanen er det brukt 11,6 mrd. kroner på å utbedre togstrekninger. Resultatet er en total innspart reisetid på 7–8 minutter.

— Det er ikke feil å lage dobbeltspor, men man får sørgelig lite ute av den når det gjøres på en slik måte. Vi må tenke mer langsiktig og prioritere annerledes, sier Hansson. - Det er bygget store motorveier på alle InterCity-strekningene. Man har prioritert å bruke penger på vei fremfor å gjøre jernbanen mer moderne og effektiv.

Det første toget på den nye hurtigstrekningen fra Stockholm ankom Oslo i går. Togturen som før tok over seks timer, er nå redusert til rundt fire og en halv time. Hansson vet det er forskjell på norsk og svensk geografi, men mener vi har mye å lære.

— I Sverige har man mulighet til å planlegge mer langsiktig, og da kan man sikre fullfinansiering av store prosjekter gjennom lang tid.

Inspirert av svensk fart

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sto ved spor 19 da det fullbookede svenske hurtigtoget rullet inn på Oslo S. Han lot seg inspirere av nysatsingen og tror man kan videreføre noen av prinsippene til Norge.

— Vi kan nok tenke nytt på mange strekninger med tanke på avganger og togtyper.

Men han kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Hansson.

– I jernbanereformen er det nettopp langsiktigheten som er prioritert. I stedet for å se på hva som ble gjort feil for 20 år siden, tenker vi nå hvordan det blir om 15 år. Vi må også slutte med diskusjon om enten vei eller jernbane. Vi må sørge for at vi har en infrastruktur der vei og jernbane komplementerer hverandre, ikke konkurrerer med hverandre.

Samferdselsministeren mener det nå er satt i gang rekordstore satsinger på vedlikehold på norsk jernbane som gjør at man på kort sikt vil se mer pålitelige togavganger. Men han tror likevel de som venter på kortere togtider, må smøre seg med tålmodighet.

— De prosjektene som er satt i gang på Follobanen, i Tønsberg og på Ringeriksbanen, vil man se resultater av på togtidene om fem, ti og kanskje 20 år.